Bağcılarda en iyi rüya tabircisi

Bağcılarda en iyi rüya tabircisi

Rüya tabiri ve yorumu başlıbaşma bir ilimdir. Kur’an’da, Cenab-ı Hakkın Hz. Yusuf a rüya yorumunu öğrettiği belirtil­mektedir. Bu, başlıbaşma bir ihsan-ı İlahidir. Her insan rüya tabir edemez. Herşeyden önce rüya yorum ilmini bilmesi la­zımdır. Sonra rüya tabir eden kişinin iyi hal sahibi ve güve­nilir biri olması gerekir.

Bazan aslı şer olan rüya hayır bir yorumla aslından döner ve aslı hayır olan rüya da şerli bir yorumla aslından döner. Eğer rüya çirkin bir şeye işaret ederse, tabirci gücünün yet­tiği kadar bunu güzel bir ifadeyle gizlemesi ve bu konuda söylenmesi gereken şeyi de sahibine gizlice söylemesi uygun­dur.

Yorumcu, rüyanın şeklini, yönünü, mahreç ve miktarını bilinceye kadar rüyanın tabirini yapmakta acele etmemeli­dir. Sahibine, kendisinden, durumundan, soyundan, san’at ve geçiminden sormalıdır.

Rüya tabircilerinin en meşhurları Peygamberler, ikinci tabaka olarak da sahabelerdir. Ondan sonra sırayla tabiin ve fakihler ve zahid kişiler gelmektedir. Haşan b. Hüseyin el- Hilâl “Tabakatü’l-Muabbirin” isimli eserinde yedi bin beş yüz yorumcunun isimlerini kaydetmiş, onlardan altı yüz tabirci- yi tercih ederek isimlerini ve yaptıkları tabirlerden bir kısmı­nı yazmıştır.

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin