Duanın Önemi

Kriz zamanlarında insanların “Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle” dediklerini sıklıkla duyarız. Hükümet yasama organları, spor ve eğlence etkinlikleri gibi meclisler, inanç veya dindeki farklılıklara bakılmaksızın bir çağrı ile başlayabilir.
Dua, Tanrı ile iletişim kurmanın en basit ama en etkili yöntemidir.


Adanmışlık yoluyla, yüce bir varlığın, insanlığın Yaratıcısı ve Kurtarıcısı olan Tanrı’nın gücünü kabul ederiz.
Basitçe söylemek gerekirse, dua saygı duyduğumuz ilahi bir varlıkla konuşmaktır.

İnsanlar Duanın Önemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Bazıları bu ciddi uygulamayı tek taraflı bir konuşma olarak algılıyor. Diğerleri bunu zor zamanlarda umutsuz bir önlem olarak görüyor . 
Yine de birçok insan yaşam tarzının bir parçası olarak dua ediyor. Onlar için bağlılık, hizmet ettikleri tanrı ile yakın bir ilişki sürdürür. Çoğu, zikir sayesinde hayatlarında tam bir dönüşüm yaşamıştır.
İnsanların dua etme şekilleri farklıdır. Kullanılan yöntemler, bireyin kendini adama düzeyine uygundur.

Dinde Namazın Önemi

Antikten moderne. Doğudan batıya. Her din, duayı ibadetin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Birçok biçimde gelir, ancak aynı amaca sahiptir.
Hindular için mantraların zikredilmesini gerektirir. Tanrıların isimleri insan özlemine göre çağrılır. Hindu ibadetinin bir parçası olan yoga ve meditasyonun dünya çapında benimsenmiş olmasına rağmen, Hindu olmayanlar için zihin için bir egzersiz şekli olarak kabul edildiğini belirtmek ilginçtir. 


Müslümanlar için, ciddi uygulama daha sistematiktir, inançlarının beş sütununun bir parçasıdır. Günde beş vakit namazlarını Mekke’de Kâbe’ye dönük olarak yaparlar. 
Katolikler, Meryem ve diğer azizlerin şefaati için tekrar tekrar yalvarırlar. 
Protestan Hristiyanlar, bağlılıklarını İsa Mesih’e yönlendirirler.


Duanın Kültür İçin Önemi

Bazı bölgelerde dua, kültürel geleneklerle uyum içindedir ve dinlerinin tarzında bir benzersizlik yaratır. 
Dünyanın her yerinde ritüeller, dans, yüksek sesli müzik veya yakılan sunularla dua eden kabile toplulukları vardır.
Diğerleri ayakta, diz çökerek veya yere secde ederek namaz kılarlar.
Ancak genel olarak, kültürel çeşitliliğe rağmen bağlam aynı kalır. Dua etmek bir tanrı ile iletişim kurmaktır. 
Gerçek şu ki: insanlığın güçlü bir Tanrı’ya ihtiyacı vardır ve O’na ulaşmanın tek yolu duadır.


Allah ile İletişim Yolları

İyi haber  , bir sadece bakılmaksızın yöntemin geçerli olması için bir manevi savunması için inanç ve tevazu gerektirir. Bazı yaygın ibadet yöntemleri şunlardır: 

 • Kişiye özel 
  Her birey, duanın yaşamı için önemi konusunda bir algıya sahiptir. Özel dua, özellikle Hristiyanlar arasında en çok tavsiye edilendir. Daha odaklı, gizlice yapılabilir. Bu sadece seninle sadece Tanrı arasındadır. Bu, kişinin tüm duygularını Tanrı’ya salması için dikkat dağıtıcı olmayan bir ortam sağlar. 
 • ortak 
  Toplu şefaat bir cemaat tarafından veya halka açık toplantılarda uygulanır. İbadet hizmetinin önemli bir parçasıdır, insanları Tanrı’nın kalbine yaklaştırarak bir inanç topluluğu yaratır. Cemaatle yapılan duanın güzelliği, yüklerin birbiri ile paylaşılmasına izin vermesidir. 
 • Manevi Meditasyon
  Meditasyon, sorunlu zihinlerimizi gevşetmek ve düşüncelerimizi yenilemek için en iyi yoldur. Aynı zamanda düşüncemizi yeniden kalibre etmenin doğru yoludur. Meditasyon, Her Şeye Gücü Yeten’in bizimle konuşmasına izin vermemizi sağlar. Mukaddes Kitaptan bir pasaj veya O’nun yaratılışının güzelliği -doğası üzerinde düşünerek O’nun varlığını hissederiz. 
 • gayri resmi 
  Gayri resmi dualar basit günlük dil kullanır. Gayri resmi dua, yemek yemeden, bir yolculuğa çıkmadan veya sadece ne giyeceğine karar vermeden önce olduğu gibi kişisel bağlılıkla örtüşür. Bu tür bir ibadet, günlük olarak güveni artırmanın bir yolu olarak hareket edebilir.
 • Duaları Ayarla
  Bunlar iyi bilinen ve ezbere öğrenilen dualardır. İyi bir örnek Rab’bin Duasıdır. Çocuklara ilk önce bunu bir dua rehberi olarak söylemeleri öğretilir.
  Nasıl Doğru Dua Edilir

Zor soru, Tanrı’nın belirli bir dua yöntemine veya biçimine ihtiyacı var mı? İbadetin özel şartları var mı? 
Dua etmek teslim olmak demektir. Bu nedenle, Tanrı’ya yaklaşan herkes önce kendini alçaltmalıdır. O’nun huzuruna alçakgönüllülükle gelmek, kendimizi teslim etmek ve O’nun iradesine teslim olmak demektir.


En Güzel Dua Örneği

Masum zihinlerin bile anlayabileceği nihai bir bağlılık vardır.
Şimdi Rab’bin Duası’nı inceleyelim ve bu temel modelin neden diğer dilekçeler kadar iyi olduğunu görelim.

 • Cennetteki Babamız, 
  Bu çizgi en göze çarpan kısımdır. Cennette tahtta oturan belirli bir yaşayan Tanrı’ya hitap eder. 
 • Adınız Kutlu Olsun. 
  Hallowed, “kutsallaştırılmış” anlamına gelir. Bu satır, Rab’bin adını kutsallaştırır, O’na yalnızca O’na olan en büyük saygı ve hürmeti verir. 
 • Krallığın gelsin, Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun.
  Tanrı’ya inandığımızda, O’nun sadece bizim için en iyisini istediğine güveniriz. Böylece, O’nun göksel iradesinin dünyasal yaşamlarımızda yerine getirileceğini iddia ediyoruz. Başkalarına bir lütuf olmak için O’nun iradesini veya krallığını burada yeryüzünde yansıtma gücüne sahip olduğumuzu iddia ediyoruz. 
 • Bu gün bize günlük ekmeğimizi ver.
  O’nun takdirine inanarak, ihtiyaçlarımızı O’nun korumasına emanet ederiz. Ayrıca güvenlik, iyileşme veya bir sınav veya başarılı bir iş başvurusu ile ilgili yardım gibi bir talepte bulunabiliriz. 
 • Borçlarımızı bağışladığımız gibi borçlarımızı da bağışla.
  Alçakgönüllü olmak, günahlarımızı Yüce Allah’ın huzurunda itiraf etmek ve terk etmektir. Ancak O’nun merhameti, bağışlanmamıza ihtiyacı olanlara da uzanmalıdır. Günahlarımızın bağışlanması için Tanrı’nın istediği tek koşul budur.
 • Ve bizi ayartmaya sevk etme, bizi kötü olandan kurtar.
  Bu kulağa zor geliyor. Yaratıcı insanları ayartmaya mı yönlendiriyor? Hayır. Bunun anlamı, O’ndan ayartmanın boyun eğdirici gücünün üstesinden gelmek için güç istediğimiz anlamına gelir. Sadece göksel gücün bizi kötülükten kurtarabileceğini biliyoruz.
 • Seninki, sonsuza dek krallık, güç ve ihtişamdır. Amin.
  Bu, Tanrı’ya tapınmanın tüm gücünü, yetkisini ve değerliliğini yeniden onaylar ve geri verir.
dua
dua

Ne Sıklıkta Dua Etmeliyim?

Birçok insan günde beş vakit namaz kılar. Bazıları daha fazla, bazıları daha az. Hatta bazıları gece yarısı veya şafakta uyanarak katı bir rutini takip ederler. 
İnsanlar ibadetlerini nasıl alışkanlık haline getirebilirler? Yoğun hayatlarında bir an ibadete nasıl vakit buluyorlar?
Gerçek dua durmaz. Ne anlama geliyor?


Orison sıklığı, inanç seviyemize ve Tanrı ile ilişkimizin ne kadar yakın olduğuna bağlıdır.
O’na tam olarak güvendiğimizde dualarımız sayısız olur; hiç saymıyoruz. Sevdiklerimizle bu şekilde iletişim kurarız, değil mi? Onlarla yaptığımız konuşmaları saymıyoruz veya sınırlamıyoruz. Tanrı’yı seviyorsak, uyanık, bilinçli anlarımız boyunca O’nunla konuşmayı seveceğiz. 


Seyahat ederken güvenlik ve basit veya zor seçimlerle karşılaştığımızda bilgelik isteriz. Sorunlu olduğumuzda güven isteriz ya da taleplerimiz kabul edilmediğinde anlayış gösteririz. Tutarlı bağlılık bizi O’na yaklaştırır. 
Belirsizliklerle dolu bu dünyada yaşadığımız sürece, Yüce Allah’a olan inancımız kesin olmalıdır. Dilekçelerimiz nefesimiz gibi olmalıdır. Evet, duanın önemi ölüm kalım gibi olmalı!


En İyi Dua Yöntemi Nedir?

Tanrı, dua ettiğimizde, nasıl dua ettiğimizden bağımsız olarak kalbe, düşüncelerimize ve niyetlerimize bakar. Fiziksel duruş, bağlılık kadar önemli değildir. Çevrenizin koşullarına göre pozisyon alın. İşte bazı dua pozisyonları:

 • Düşünerek dua etmek
  Kutsal Olan tamamen güçlüdür; Düşüncelerimizi okuyabilir. Zihnin adanmışlığı, tüm dua yöntemlerinin en uygunudur. Faaliyetimiz veya çevremiz ne olursa olsun dua edebiliriz. Aklın öğütlenmesi, dünyevi hayallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
 • Mırıldanan dudaklar
  Ayakta, otururken veya yatarken sabit bir pozisyonda yapılan sessiz bir dua. Yemek için Tanrı’ya şükretmek gibi kapalı gözler ve eğik başlar eşlik edebilir. Kilise müdavimlerinin sessiz dualar sunması da yaygındır. 
 • diz çökmüş
  Diz çökme en çok tek başınayken veya bazen bir cemaat hizmeti sırasında istendiğinde kullanılır. Bu bir alçakgönüllülük işaretidir. 
 • Secde
  Bu duruş, yaklaştığımızın üstünlüğünü kabul eder, örneğin bazı kültürlerde kraliyet. Yüce Allah’a tam teslimiyet pozisyonudur. Tanrı’yı evrenin yöneticisi ve yaratıcısı olarak tanıyan kesin bir inancı ifade eder.
 • ilahiler okumak/şarkı söylemek
  Dualar şarkılar veya ilahiler şeklinde olabilir. Şarkı söylemek beynin her iki tarafını da kullanır ve teolojik bağlamda bağlılık zihnin derinliklerine iner. Dua şarkıları, özellikle müzik ve şarkı sözleri Kutsal Olan’ı överken, diğerlerinden olumlu tepkiler almaya davet eder. Şarkı söylemek, şarkının mesajı aracılığıyla müjdeci de olabilir.
  Tanrı şarkımızı duyduğunda duruş hesaba katılmaz. Bir insanın samimiyetinin değerini görür ve bilir.
dua
dua

Özel Dua

Aşağıdaki noktalar, tek başına dua etmenin neden gerekli olduğuna dair örneklerdir:

 • Odaklanma ve vurgu
  Özel olarak dua ettiğimizde, yalnızlık düşüncelerimizin dikkatimizi dağıtmadan akması için bir fırsat sağlar. Bir yük dayanılmaz hale gelirse duygularımızı tam olarak ifade edebiliriz. Özel dua, Kurtarıcımız ile sohbet etmek için daha mahrem bir alan yaratır.
 • zamanın lüksü
  Özel olarak, bağlılıklarımızın uzunluğunu kontrol edebiliriz. Cemaat dualarında olduğu gibi zaman kısıtlaması olmadan Cennetteki Babamıza istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz.
 • Sırları Yüce Allah’a açın 
  Gizlilik, asla kimseye emanet etmeyeceğimiz en derin sırlarımızı O’na açıklamamız için mükemmel bir yoldur. Teslim olmamız gereken ömür boyu sürecek bir günah olabilir. Tanrı ile yalnız zaman, O’nunla daha yakın bir ilişkiye girmek için mükemmel bir fırsattır.
 • savaşlarımız için
  Beyliklere ve güçlere karşı sürekli bir savaş içindeyiz ve zihnimiz savaş alanı. Bu kişisel savaş, bitmeyen bir bağlılık gerektirir. Kötülükle kendi başımıza savaşamayız, orası kesin. Bize yardım etmesi için ilahi müdahaleye ihtiyacımız var. Bu, duanın büyük bir önemidir.

Toplu Dua

İnsanlar çemberler oluşturup el ele tutuşup nasihatte birleştiklerinde güzel bir manzaradır. Duada birleştiğimizde olan budur: 

 • Paylaşılan yükler
  Ortak bağlılık herkes için rahatlık sunar. Üyeler, birbirlerinin yükünün ağırlığını ve üzüntüsünü taşırken başkalarına sempati duyabilirler. Bazı durumlarda, bir duanın yanıtı cemaatin içinden alındığında yardım hemen olur. 
 • özveri 
  Cemaat olarak dua ettiğimizde, birbirimize bakma sorumluluğunu da üstleniriz. Bu, özverili bir yola yol açar. Başkaları için aracılık ettiğimizde, ilahi güç aracılığıyla içimizde olumlu bir karakter dönüşümüne davet ediyoruz. Bencillik, açgözlülük, huysuzluk ve benmerkezciliğin yerini komşumuza karşı şefkat alır.
 • Daha bulaşıcı inanç 
  Bir araya gelerek başkalarına ilham verebiliriz. İlahi müdahale ile grup daha sadık hale gelecektir. 
 • Kilisede daha yakın ilişkiler ve birlik
  Topluluk çağrısı, katılanların kalplerine dokunuyor. Birbirlerinin yüklerini paylaştıkça bağ daha da sıkılaşır. Bireyler başka birinin dua isteğine cevap olabilir. Birbirine yardım etmek, kilise üyeleri arasında daha yakın ve sağlıklı ilişkiler yaratır.
  Duanın muazzam önemini görüyor musunuz? Yukarıdaki yöntemlerin tümü, insan rahatlığına veya bağlılık düzeyine tabidir. Hangi ibadet şeklini seçersek seçelim, Allah dualarımızı mutlaka işitecektir. Onun için önemli olan kalptir. Tek yapmamız gereken, O’nun yüceliğini ve iradesini aramak için O’na tam bir alçakgönüllülükle yaklaşmak.
  Benim Adıma Dua Edecek Birine İhtiyacım Var mı?

Bazı ölü azizlere aracılık etmeleri için dua etmek de bir işe yaramaz.

Bazı durumlarda başkalarından bizim adımıza aracılık etmelerini istemekte bir sakınca yoktur. Daha fazla duanın daha fazla güce eşit olduğu doğrudur. Ancak üzerimize düşeni yapmadan başkalarına çok fazla “güvenmek” asla iyi bir fikir değildir ve bazı ölü azizlere aracılık etmeleri için dua etmek de bir işe yaramaz. Niye ya?

 • Küçük inancımızdan bahsediyor
  Allah’a inandığımız için dua ederiz. Ama daha az dua ettiğimizde O’na olan inancımız azalır. Başkalarına aşırı güvenmekten kaynaklanan güven eksikliği, Yüce Allah’ın planını kavrayamamamıza neden olacaktır. 
 • Gurur ve cehalet
  Söylediği gibi, gurur yıkımdan önce gelir. Sadece başkalarının duasına güvenmek, temel dua şartı olan alçakgönüllülükten sapar. Tanrı ile konuşamayacak kadar gururlu hale geldiğimizde, O’nun içimizdeki çalışmalarını görmezden geliriz.
 • Günahlarımızdan saklanmak
  Kişisel olarak dua ettiğimizde, günahlarımızı Tanrı’ya itiraf ederiz. Başkalarının bizim adımıza aracılık etmesine izin verirsek, O’nun kurtarıcı lütfunu alma fırsatını kaybederiz. Ayrıca günahlarımızı kabul etme ve terk etme konusundaki isteksizliği de kabul eder. 
 • Gökteki Baba ile uzak bir ilişki
  Tanrı ile daha yakın bir ilişkiye sahip olmak için, O’nunla düzenli olarak iletişim kurmalıyız. O’nunla dua ederek konuşur ve Sözünü inceleyerek O’nu dinleriz. Tanrı ile güvene dayalı bir ilişki için ihtiyacımız olan tek köprü dua yoluyla sağlanır. 
 • hoşnutsuzluk.
  Bizim için aracılık etmeleri için başkalarına güvendiğimizde, Tanrı’nın iradesini anlayamayız. Sonuç, ricalarımıza her algılanan “cevap”ta hoşnutsuzluktur. Tanrı’nın nimetlerine bile kör olabiliriz. Ama doğrudan O’na dua ettiğimizde, O’nun takdirinin tüm kapsamını alacağız. Böylece duanın faydaları maksimize edilmiş olur.

Duanın Önemi İçin Daha Fazla Neden

Dua basit olabilir Ancak istediğimizden fazlasını sağlar. Dua etmeyi deneyin ve kendiniz görün:

 • Tam Dönüşüm
  Dua etmek, Yüce Olan’ı kalplerimizde yaşamaya davet eder. Bu basit bir davet. Ama hayatımızın dönüşümüne yol açan bir domino etkisi yaratıyor. O’nunla sürekli iletişim, insanlarla ilişkilerimizde daha iyi olmak için düşüncelerimizi, sözlerimizi ve eylemlerimizi filtrelememize yardımcı olur. Gökteki Babamıza dua etmek günahkâr yollarımızı geride bırakmamıza yardım eder.
 • Yön kestirme yeteneği
  Adanmışlık, yaptığımız her şeyi yönlendirmede Tanrı’nın rehberliğini kabul eder. Duayı hayatımız için bir pusula yaptığımızda, erteleme, tembellik ve mazeret gibi engellerin üstesinden gelebiliriz.
 • Göksel bilgelik
  Gökten gelen hikmet, dualarımızın cevaplarını anlamamıza yardım edecek. Cevaplar bizi beklettiğinde sabrı öğreniriz. Göksel bilgelik, ricalarımız umduğumuz şekilde yanıtlanmadığında da bize anlayış verir. Kendi memnuniyetimizden önce O’nun ihtişamını aramaya odaklanmamıza yardımcı olur. 
 • Kendinden emin
  Şüphe bulutu kalınlaştığında dua güvenimizi artırır. Tanrı’nın önünde diz çöktüğümüzde, korkutma korkusu olmadan ayakta durabileceğimizi biliyoruz. Yanımızda olduğuna güveniyoruz.
  Yaşayan, göksel bir Baba’ya dua etmeden bir hayat hayal edebiliyor musunuz? Kim olursak olalım veya ne yaparsak yapalım, cennetteki Babamız’a her zaman, her yerde açık erişime sahip olduğumuz için mutluyum. Evet, dua ücretsizdir. Ne düşüneceğinizi, söyleyeceğinizi veya yapacağınızı bilmiyorsanız, sadece DUA edin!

Bir Yorum Bırak