İptal ve İade Koşulları

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
  Ticari Unvan: Rafael Zakra
  Adres: Barış Mah. İzmir cad. No:26/3 Beylikdüzü – İstanbul
  Telefon: 0212 5942577 – 0533 5942577
  E-posta adresi: rafaelzakra@gmail.com
 2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
  Ad Soyadı: Formda Yazılan İsim
  E-Posta: Formda Yazılan Mail Adresi
  Telefon: Formda Yazılan Telefon Numarası
  Tarih: Formda Yazılan Tarih
 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
  İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.
  Açıklama 1 Adet Sipariş, İşlem ve gönderim ücretleri dahil Toplam (KDV Dahil) : Formda Yazılan Ücret

Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza ulaştırılır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  Alıcı sisteme girmiş olduğu bilgilerinin doğruluğunu teyit eder ve bu bilgilerin yanlış veya eksik verilmesinden kaynaklı olarak doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur.

Ürünün tesliminden sonra geçerli bir nedenden dolayı iadesi söz konusu olursa ALICI iade tarihine kadar ürünün her türlü hasardan ve özellikle üçüncü kişilere verilmediğinden, dağıtılmadığından ari olarak saklanmasından sorumludur.

 1. CAYMA HAKKI
  Bakım, yorum ve analizler gibi dijital alımlarda cayma hakkı bulunmamaktadır.
  ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı (okunduğu) takdirde iade edilmesi, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, ALICI tarafından teslim alınmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. ALICININ TEMERRÜDÜ
  ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 3. GEÇERLİLİK
  İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
 4. YETKİLİ MAHKEME
  Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İLAVE ÜYELİK VE E-BÜLTEN SÖZLEŞMESİ

1- İşbu Üyelik ve E-bülten Sözleşmesi, yildiznamebaktir.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2- yildiznamebaktir.com, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3- yildiznamebaktir.com web sitesi kişiseldir, üyelik devredilemez ya da satılamaz.

4- Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz.

5- Üye, yildiznamebaktir.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla yildiznamebaktir.com’un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6- Üye, yildiznamebaktir.com’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, yildiznamebaktir.com’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

7- Üye, tüm hakları yildiznamebaktir.com’a ait olan ve yildiznamebaktir.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8- yildiznamebaktir.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. yildiznamebaktir.com’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yildiznamebaktir.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

9- yildiznamebaktir.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

10- yildiznamebaktir.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

11- yildiznamebaktir.com’un satışları stokları ile sınırlıdır. yildiznamebaktir.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

12- Ürünlerin sanal mağazada ve/veya bülten üzerinden teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka yildiznamebaktir.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

13- Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

14- yildiznamebaktir.com’da ve/veya bülten üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran yildiznamebaktir.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla yildiznamebaktir.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

15- yildiznamebaktir.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden yildiznamebaktir.com sorumlu değildir.

16- yildiznamebaktir.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. yildiznamebaktir.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

17- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda yildiznamebaktir.com’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. yildiznamebaktir.com kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

19- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

20- Üye, bülten kayıt formu doldurduktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

21- yildiznamebaktir.com dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

WEB SİTEMİZ VE ZİYARETÇİLERİMİZ YASALARLA KORUNMAKTADIR.

Lütfen kuralların tümü için ayrıca; Sitenin en alt kısmında yer alan Yasal Hizmet Sözleşmesi, Kullanım KoşullarıGizlilik Koşulları,  Telif HaklarıMesafeli Satış SözleşmesiÖn Bilgilendirme Formu,  sayfalarımızda yer  alan açıklamaları okuyunuz.

Gerek burada yer alan kurallar; gerekse yukarıda belirtilen diğer anlaşmalardaki hususlar, ya da başka herhangi bir konu ile ilgi olarak soru, bildirim, eleştiri ve önerilerinizi 0506 322 38 72 nolu Whatsapp hattımızdan bize yazabileceğiniz gibi, İletişim sayfamızdaki formu doldurarak da bize iletebilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin