Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1- TANIMLAR
İNTERNET SİTESİ: SATICI’nın, Ürün ve Hizmetlerini internet üzerinden Tüketici’ye satışını gerçekleştirdiği mecra olup işbu sözleşmede yildiznamebaktir.com olarak temsil edilmektedir.
SATICI: İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 6. maddesinde bilgileri yer alan tüzel kişidir.

Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu: Tüketici’nin https://yildiznamebaktir.com/ alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.Ayrıca bu form, Tüketici’nin ön sipariş ile satın almak istediği ürünlerin, ürün sayfasında belirtilen tahmini stoğa giriş tarihi itibariyle sevkiyat işlemlerinin başlayacağına ilişkin bilgilendirilmesini de amaçlamaktadır.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER
2.1. Tüketici, sözleşmeyi onayladığı takdirde, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları, seçtiği ödeme yöntemi ile Tüketici’den tahsil olunur. Tüketici sipariş kapsamındaki ürün bedellerini aşağıdaki yöntemlerden birisini seçerek ödeyebilir:
a) Kredi veya banka kartı ile ödeme,
b) Paypal ile ödeme.
c) Banka – Posta aracılığı ile IBAN numarasına HAvale-EFT ile ödeme
d) Uluslararası Para Transferi sağlayan Kuruluşlar ile Ödenme
5) Kripto Para ile ödeme
2.2. Ürün/Ürünler’in temel özellikler SATICI’ya ait internet sitesinde, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve ürün ön sipariş satışına konuysa Ön Sipariş Ürün Satış Sözleşmesi’nde yer almaktadır.
2.3. Sipariş ve/veya ödeme işleminizi tamamladıktan sonra bilgilerinizde herhangi bir hata fark ettiyseniz 0506 322 38 72 telefondan veya zeyneleroglu@hotmail.com e-posta adresinden irtibata geçebilirsiniz.
2.4. Satıcı’nın https://yildiznamebaktir.com/ alan adlı internet sitesinde Türkiye dışına hizmeti bulunmaktadır.

MADDE 3 -CAYMA HAKKI
ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı (okunduğu) takdirde iade edilmesi, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, ALICI tarafından teslim alınmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 4 –CAYMA BİLDİRİMİ
Bakım, yorum ve analizler gibi dijital alımlarda cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 5 -CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca Tüketicinin, Bakım, yorum ve analizler gibi dijital alımlarda cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6 – SATICI VE TÜKETİCİYE AİT BİLGİLER
SATICI
Ticari Ünvan: Rafael Zakra
Adres: Barış Mah. İzmir cad. No:26/3 Beylikdüzü – İstanbul
Telefon: 0212 5942577 – 0533 5942577
E-posta adresi: rafaelzakra@gmail.com

TÜKETİCİ
Ad Soyad: Formda Yazılan İsim
E-Posta: Formda Yazılan Mail Adresi
Telefon: Formda Yazılan Telefon Numarası
Tarih: Formda Yazılan Tarih

MADDE 7 – SİPARİŞ/SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI
Satın alınan ürün Fikir ve Sanat Eserleri kapsamına olup, kişisel görüş anlamında, kişiye özel Manevi, Metafiziksel, Astrolojik bilgileri içerir ve Talebe göre E-Mail – Whatsapp ile gönderilir. Gerek E-Mail gerekse Whatsapp’tan okundu bilgisi geldiğinde teslim alınmış sayılır.

MADDE 8 – GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
8.1. İNTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
8.2. Tüketici tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Tüketici cihazından girildiğinden Tüketici tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Tüketici’ye aittir.
8.3. Tüketicinin sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; Tüketici’nin İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu firma ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, iletişim, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Tüketici kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
8.4. Tüketici SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya gerek yine belirtilen şekilde ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Tüketici’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Tüketici isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
8.5. İNTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
8.6. SATICI yukarıdaki konularda Tüketici’nin ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki haklarına halel getirmeksizin gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
8.7. İNTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir.

MADDE 9 – DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici’ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler söz konusu olabilecektir. (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).
9.2. Tüketici Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. SATICI, Tüketici’nin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamakla yükümlüdür. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Tüketici dilerse Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
9.3. Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.
9.4. İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici’nin SATICI’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve Tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

WEB SİTEMİZ VE ZİYARETÇİLERİMİZ YASALARLA KORUNMAKTADIR.

Lütfen kuralların tümü için ayrıca; Sitenin en alt kısmında yer alan Yasal Hizmet Sözleşmesi, Kullanım KoşullarıGizlilik Koşulları,  Telif HaklarıMesafeli Satış SözleşmesiÖn Bilgilendirme Formu,  sayfalarımızda yer  alan açıklamaları okuyunuz.

Gerek burada yer alan kurallar; gerekse yukarıda belirtilen diğer anlaşmalardaki hususlar, ya da başka herhangi bir konu ile ilgi olarak soru, bildirim, eleştiri ve önerilerinizi 0506 322 38 72 nolu Whatsapp hattımızdan bize yazabileceğiniz gibi, İletişim sayfamızdaki formu doldurarak da bize iletebilirsiniz.

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin