• Vakıflar Antropolojik teorinin büyü çalışmaları üzerindeki etkisi nedeniyle, gelişimi ve tarihi gözden geçirilmelidir. Bu soruşturma hattındaki ilk önemli rakam,Sir Edward Burnett Tylor , kimPrimitive Culture (1871), büyüyü, “yabanıl”ın, büyüsel eylem ile istenen sonuç arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi varsaydığı bir “sözde bilim” olarak görüyordu. Tylor, […]

  • Batılı kavramları arasında büyü , din ve bilim tüccarlar, fatihler, misyonerlerin, antropologlar ve tarihçiler tarafından, modern dönemde dünyanın diğer bölgelerine ihraç edildi. 16. ve 19. yüzyıllarda Avrupalı seyyahlar, yazılı gözlemleri paha biçilmez tarihi kaynaklar olan ilkel etnograflar olarak işlev gördüler. Bununla birlikte, genellikle din ve […]