Yıldızname Havas Kursu

Yıldızname Havas Kursu eğitimi alacak olan kimsenin astrolojik anlamda bazı bilgilere aşina olması ve astrolojiyi oldukça yakından takip etmesi gerekir. Ayrıca bunun yanında matematik ve ebced hesabı, havas konularında tecrübeli olması gerekmektedir.

ŞARTLAR

 • Eğitim 5 seviye şeklindedir.
 • Her seviye belli aşamalardan oluşmaktadır.
 • Devam edecek katılımcılar bazı testlerden geçerek ilerleyebilir.
 • Eğitimlerde devamlılık şarttır, zorunludur.
 • Eğitime katılmak için ön mülakat zorunludur.
 • Herkese bu eğitim verilmeyecektir.
 • Her Seviye Eğitim sonunda Katılımcı Belgesi verilecek,
 • Eğitimler tamamen bitince Havas – Vefk Sertifikası ile onurlandırılacaktır.
 • Her bir seviye 12 eğitim süresince verilecektir.
 • Her eğitim 2 saat olup haftada bir olacaktır.
 • Bu vesile ile her seviye 3 ayda tamamlanacaktır.
 • Bu nedenle Eğitim toplamda 15 ay sürecektir.

Eğitimde Metafiziksel konular ele alınacaktır, elbette ki Yıldızname Havas Kursu ilminin sınırları bunlar değildir, ancak dediğim gibi bunlar temel eğitimlerdir, temel eğitimler 5 seviyede ele alınırken orta düzey ve Majisyen düzeyini siz hesaplayın artık..

Taleplerinize göre yeniden seviyeler değerlendirilebilir, orta düzeye de geçiş sağlanabilir.

Konular

Konuları şimdilik bu yönde tasarladım, birkaç hususu değiştirebilir, konu dizimlerini öne arkaya alabilirim..

Yada ilk önce tanışma platformu kurarak ön sohbet sonrasında eğitime katılacaklar hakkında kısa bilgiler edinerek havas konusunda ki bilgi düzeylerini etüt ederek buna göre eğitim konularını yeniden ele alabiliriz..

İnsan esma’dan esma harflerden mürekkeptir. Kelimelerin ruhu harflerdir. Bir dilin irfanı mi yoksa dünyevi mi olduğunu kelimelerinin içinde barındırdığı harflere bakarak anlayabilirsiniz.

Harfler tek başlarına ayetlerdir (bknz hurufu mukatta) ancak idraki dar insanın ayetleri anlayabilmesi için harfler kelimelere dönüştürülmüştür. Kelimelerden cümleler kurar, cümlelerden paragraflar örer, paragraflardan uzun, uzun yazılar inşa eder anlatmaya çalışırız.

Allahın güzel isimlerinden ve dualarından önce harfler var edilmiştir. Kur-an’ı Kerimde ayrı ayrı yazılan ve hiç bir mana yüklenmeyen harflerin oluşturduğu ayetler bulunur.

Tabi ki yaratıcı onları bilerek oraya koymuştur. Harflerin bu esrarının bilgisi bize evrenin gizli kapılarını açar.

Bu eğitimde Arapça 28 harfin sırlı dünyasına vakıf olacaksınız. Harflerin yazılışları, okunuşları ebced değerleri, günleri saatleri, melekleri, vefklerini, azimetlerini öğreneceksiniz.

Hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri alacağınız eğitim sayesinde kendiniz yapabilecek duruma geleceksiniz.

Aşamadığınız pek çok sorununun nereden kaynaklandığı bilmediniz durumların çözünü öğreneceksiniz.

Dönüştürme sanatının büyülü dünyasına adım atabileceksiniz. Harflerin şifaya yönelik kullanımını öğrenerek, kendinize ve diğer insanlara şifa verebileceksiniz.

Arapça

 1. Seviye Eğitim Arapça ve Osmanlıcayı öğrenmeye yöneliktir. Bu Derslerde aşağıdaki konular işlenecektir. Arapça ve Osmanlıcayı bilenler bu Eğitime katılmayabilirler…
 • Yıldızname Havas Kursu
 • Yıldıznamenin tam anlamıyla öğrenilmesi,
 • Yıldızname ilminin kullanıldığı yerler,
 • Yıldızname nasıl hazırlanır,
 • Kişilerin doğum tarihlerinin çıkarılması,
 • Doğum tarihleri bilinmediği takdirde, farklı bir yöntem kullanılması,
 • Kişilere ait özel bilgilerin harita üzerinde belirlenmesi,
 • Haritanın hazırlanması,
 • Yıldız haritasında yer alan burçlar,
 • Burçların nerelerde hangi şekilde var olması gerektiği,
 • Yıldızname harita yorumlama
 • Arap Harflerini tanıma
 • Arapçada Harekeler
 • Osmanlıca Harfleri Tanıma
 • Harflerin Birleşme Şekilleri
 • Türkçe Kelimelerin Özellikleri
 • Türkçe Eklerin Özellikleri
 • Türkçe Kalıplaşmış Kelimeler
 • Osmanlıca İmla Kuralları
 • Hece Okumalar
 • Kelime Okumalar
 • Metin Okumalar
 • İsmin Halleri
 • İsim Tamlamaları
 • Şemsi Tamlamalar
 • Sıfat Kelimeler
 • Zamir Kelimeler
 • Bağlaçlar
 • Fiil Çekimleri
 • Soru Ekleri
 • Sayılar-bölme sayı sıfatları
 • Haftanın günleri – Yılın ayları
 • Farsça Kelimeler
 • Farsça Sayılar ve Gün Adları
 • Arapça Kelimeler
 • Arapça Ay Adları ve Takvim Bilgisi
 • Osmanlıca Okumalar
 • Arapça Okumalar
 • Farsça Okumalar
 • Kapanış

Varlığın Yaratımlar ile İlişkisi

 1. Seviye Eğitim konuları ise aşağıdadır. Bu eğitim varlığın yaratımlar olan ilişkisini üst düzeye çıkarmak ve farkındalığını üst düzeye çıkarmak ve aydınlanmayı sağlamak üzere hazırlanmıştır.
 • Nefes Çalışmaları
 • Zihin Kontrolü
 • Hisleri geliştirme
 • İrade etkileme
 • Rüyalara hükmetme
 • İmgeleme Çalışmaları
 • Duru Görü Çalışmaları
 • Telepati Teknikleri
 • Telekinezi Teknikleri
 • Astral Seyahat Teknikleri
 • Reiki ve Bio Enerji Teknikleri
 • Ruhsal Şifa Teknikleri
 • Çakra ve Aura Çalışmaları
 • Aura görme ve algılama
 • Self Hipnoz Teknikleri
 • Meditasyonlar width=

Havas

 1. Seviye Eğitimlere katılmak için 1 ve 2. Seviye Eğitimi tamamlamış yada Arapça, Osmanlıca yazmayı ve okumayı biliyor olmak ancak 2. seviye eğitimi tamamlamış olmak gereklidir.
 • Yıldızname Havas kursu
 • Havas öğrenmeye hazırlık…
 • Havas nedir ne değildir…
 • Havas için gerekli Malzemeler
 • Havas Malzemelerinin Hazırlanması
 • Havas Malzemelerinin Kullanımı
 • Havas Çalışma Mekanı
 • Feng-Shui Kullanımı
 • Havas Kitapları
 • Burçlar ve Özellikleri
 • Yıldızları ve Özellikleri
 • Elementler
 • Nicelikler
 • Nitelikler
 • Elementler – Anasır-ı Erbaa
 • Ateş Anasırı Dereceleri
 • Hava Anasırı Dereceleri
 • Toprak Anasırı Dereceleri
 • Su  Anasırı Dereceleri
 • Anasırların Esma ve Melekleri
 • Yıldız Saatleri Nedir.
 • Gündüz ve Gece Saatleri
 • Yıldız Buhurları
 • Yıldızların Melekleri
 • Yıldızların Madenleri
 • Dostluk Düşmanlık İlişkisi
 • Güneşin Menazilleri
 • Ay Menazilleri
 • 28 Durak ve Açıklamaları
 • Hint Astrolojisi
 • Nakşatralarla benzerlikler

Ebced

 1. Seviye Eğitimler daha önceki eğitimlere katılmış olmanızı gerektirir.
 • Arapça ve Osmanlıcada Harfler
 • Harfler ve Özellikleri
 • Kabalistik Numerolji
 • İsimlerin Özellikleri
 • Harfler ve Burçlar
 • Harfler ve Yıldızlar
 • Harfler ve Menaziller
 • Ulvi ve Sufli Harfler
 • Ebced-i Kebir
 • Ebced-i Sağir
 • Ebced-i Batıni
 • Ebded-i Arabi
 • Ebced ve Menaziller
 • Ebced ve Dereceleri
 • Ebced ve Anasır
 • Ebced-i Seyyare
 • Bast Nedir Ne değildir…
 • Bast-ı İstintak
 • Bast-ı Mecz
 • Bast-ı Teksir
 • Bast-ı Sani
 • Bast-ı Salis
 • Bast-ı Rabi
 • Bast-ı Hurufi
 • Dokuz Mizan
 • İsmin Katlanışı
 • Bast-ı  1 Usül
 • Bast-ı  2 Usül
 • Bast-ı  3 Usül
 • Bast-ı  4 Usül
 • Bast-ı  5 Usül
 • Bast-ı  6 Usül
 • Bast-ı  7 Usül
 • Majikal Yıldızı Bulmak
 • Güneş ve Ay Açıları
 • Astrolojik Açılar
 • Gök Günlükleri
 • Astroloji Programları
 • Varlıklar hakkında bilgiler..
 • Varlıklarla iletişim Kurmak…

Vekf

Açık Kitap Üzerinde Holoskop Görünümünde Burçlar

 1. Seviye Eğitimler daha önceki Eğitimlere katılmış olmayı gerektirir.
 • Vefk Nedir Ne Değildir
 • Vefk Yapmanın Kaideleri
 • Vefklerde Kullanılan Malzemeler
 • Anasırı Erbaa Vefkleri
 • Vefk Yapımı 1. Usul
 • Vefk Yapımı 2. Usul
 • Vefk Yapımı 3. Usul
 • Vefklerin Melekleri
 • Vefkleri Çevreleri
 • Vefklerin Kontrolu
 • Kemali Vefki
 • Müfredat Vefki
 • Müzdevicad Vefki
 • Erkek ve Kadın Vefkleri farkı
 • Erkek için yapılan VEfkler
 • Kadın için yapılan Vefkler
 • Hali Vasat Vefkler
 • Vefk Deyimleri
 • Üçlü Vefkler
 • Dörtlü Vefkler
 • Beşli Vefkler
 • Altılı Vefkler
 • Yedili Vefkler
 • Sekizli Vefkler
 • Dokuzlu Vefkler
 • Onlu  Vefkler
 • Onbirli Vefkler
 • Çapraz Vefkler
 • Üçgen Vefkler
 • Esma Ayet Bulma
 • Esmaların Önemi
 • Esmaları Açıklaması
 • Esmaların Hesaplanışı
 • Esmaları Sayıları
 • Esmai Erbain
 • Esmai Hamse
 • Esma-i Avan
 • Esma-i Kasem
 • Azimetler
 • Davetler
 • Mendeller
 • Meleklerle ve Hadimlerle Çalışma
 • Kasem uyarlama
 • Ulvi Hadimler
 • Sufli Hadimler
 • Devri Felak Sayısı
 • Hadimleri Bulmak
 • Hadimleri Yönlendirmek
 • Günler ve Önemleri
 • Günlerin Hadimleri
 • Ayların Hadimleri
 • Ebced Hesaplamaları..
 • Büyü yapımı ve Büyü iptali
 • Tılsımlar hakkında Bilgiler
 • Yıldızları Tütsüleri
 • Örnek Uygulamalar

Her ders sonu dersi içeren Kitapçık verilecektir.

Kursu bitiren katılımcılara Zeynel Eroglu imzalı “Havas, Vefk, Medyumluk Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Bir önceki yazımız olan Medyum Belgesi Nasıl Alınır?  başlıklı makalelerimizi de okumanızı öneririz.

Dilerseniz Bakım Formları için bu sayfamıza göz atabilirsiniz.

Ayrıca Kurşun Nasıl Dökülecek konulu Youtube videomuzu izleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

Tüm dünyada ve ülkemizde bulunan Pandemi – Salgın nedeni sizlerin sağlığını düşünerek, bu süre zarfında gurup olarak yada özel tek kişi karşılıklı, ders, kurs, eğitim veremiyorum.
Ayrıca yorgunluk sebebi ile kısa bir süre online ders, kurs, eğitim veremiyorum.
Bu eğitim online başladığında katılmak istiyorsanız, zeyneleroglu@gmail.com adresime mail gönderebilir. Ya da 0533 594 25 77 nolu Whatsapp hattıma yazabilirsiniz. Eğitim başladığında bilgilendirileceksiniz.
Sağlıklı günler dilerim.

Whatsapptan Hemen İletişime Geçebilir Ve Aklınızdaki Sorulara Ve Sorunlara Cevap Alabilirsiniz.

 class=

YILDIZNAME VE HAVAS KURSU

Zeynel Eroğlu Metafizik & Havas Ve Astroloji Danışmanlık Hizmetleri
Adres: Akmerkez – Etiler –  İstanbul
GSM: 0533 594 25 77
TEL: 0212 590 25 77
E-Mail: Zeyneleroglu@Gmail.Com

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin