Yıldızname

Yıldızname, kişinin ismi, doğum tarihi, doğum saati, soy ismi ve anne adı gibi bilgileri kullanarak, hayat ve yaşam yolculuğu hakkında bilgiler sunan ulvi bir sistemdir. Bu sistem, sadece fal bakımından farklıdır ve kişinin doğumundan ölümüne kadar önemli olayları keşfetmek için kullanılır.

Kadim eski zamanlardan başlayarak, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İslam dünyasındaki bilgeler ve hocalar tarafından sıkça kullanılmıştır. Yıldızname, Havas ilmi kapsamında yer alır ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülür. Bu sistem, kişinin yaşam yolculuğunu daha derinlemesine anlamak için bir araç olarak kullanılır.

“Güneş ve onun sabit takipçisini yaratandır. Her biri belirli bir vakte kadar yürütülmektedir. İşte Rabbinin azameti budur. O her şeyi hikmetle yaratır ve düşünüp öğüt alan bir topluluk için ayetlerini açıklar.” (Rahman 26-27)

Yıldızname, kişilerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının bulunmasında kullanılan bir sistemdir. Bu eski ve ulvi sistem, kişinin doğum tarihi, doğduğu saat, ismi, soy ismi ve anne adı gibi kişisel bilgileri temel alır. Yıldızların konumları ve hareketleri, bu bilgilere göre yorumlanır ve kişinin yaşam yolculuğu, potansiyel sorunları ve çözüm yolları hakkında değerli bilgiler sunar.

Yıldızname, İslam felsefesinde köklü bir geçmişe sahiptir ve uzman kişiler tarafından kullanılır. Bu sistem, dertli ve hasta insanlara deva ve şifa sağlamayı amaçlar. Yıldızlar, gökyüzündeki hareketleri ve konumlarıyla bir işaret sistemi oluşturur, ve bu işaretler aracılığıyla kişinin yaşamında karşılaşabileceği zorluklar ve fırsatlar belirlenir.

Yıldızname ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, doğru adrestesiniz. Bu gizemli sistem hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için araştırma yapabilir ve uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. Çünkü yıldızname bilgisiz bir şekilde sihir ya da büyü ile yapılamaz.

“Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar.” Ebu Dâvud, Tıbb 22

Yazımızı okuyarak, daha önce hiç karşılaşmadığınız ve oldukça değerli bilgilerle tanışabilirsiniz.

 

Yıldızname Nedir?

Yıldızname, eski Osmanlı dönemlerinden bu yana yaygın olarak kullanılan bir uygulama olarak bilinir. Genellikle fal ile karıştırılır, ancak Yıldızname, faldan farklı bir metot olarak kabul edilir. Günümüzde de büyük ilgi gören bu eski uygulama, birçok kişi için hem bir bilgi kaynağı hem de bir çözüm yöntemi olarak hizmet verir.

Yıldızname, kişilerin yaşadığı sorunları, hastalıkları ve ruhsal sıkıntıları ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle nazarın etkilerini gidermek için sıkça başvurulan bir çözüm metodu olarak kabul edilir. Büyü etkisi altında kalan veya cin musallatı yaşayan kişilere yardımcı olmak için de tercih edilir. Yıldızname, insanlara derinlemesine bilgiler sunma kapasitesine sahiptir. Geçmiş ve şimdiyi bir araya getirerek gelecekle ilgili fikirler sunar.

Ancak Yıldızname okumak, uzmanlık ve bilgi gerektiren bir konudur ve herkes tarafından yapılamaz. Doğru hizmeti almak için alanında uzman kişilerden yardım almak önemlidir. Maalesef, bu alanda pek çok kişi maddi kazanç sağlama amacı taşır ve gerçek uzmanlarla çalışmadıkları için insanların mağduriyetine neden olabilirler. Doğru hizmeti almak ve sorunlarınıza çözüm bulmak istiyorsanız, gerçek medyum uzmanlarına başvurmalısınız. Bizler, bu alandaki bilgileri insanların hizmetine sunarak onlara yardımcı olmaktayız.

Yıldızname, kökeni İslam’a dayanan bir uygulamadır ve Arap astrolojisi unsurlarını içerir. Kişinin doğum tarihi ve karakteri gibi bilgilere dayanarak hayat hakkında çeşitli yorumlar yapar. Evlilik, çocuk sayısı gibi konuları içerebilecek öngörülerde bulunabilir. Aynı zamanda kişinin uğursuz günleri, enerji seviyeleri gibi önemli bilgiler de sunabilir. Bu bilgiler, kişilerin yaşamlarını aydınlatmak ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için kullanılır.

”Gökyüzündeki yıldızlar, hayatta kaynakları ve yetenekleri farklı olan insanların, aynı gökyüzü altında bir araya gelebileceğini hatırlatan güzelliklerdir.”

Geçmişten günümüze, gayb âleminin derin sırlarını aydınlatan bu parlak cisimler, eğiticilik ve yol göstericilik rolleriyle her dönemde büyük önem taşımıştır. Mezopotamya halklarına göre yıldızlar, adeta gökyüzünün yazılı kütüphaneleri gibiydi. Onlar, milletlerin ve bireylerin kaderinin bu parlak noktalarda yazılı olduğuna inanırlardı. Bu inançları, yıldızlarla ilgili özel bir yorumlama metodolojisi geliştirmelerine yol açmıştır.

Yıldızname’nin Tarihi

Yıldıznâme, Arap dilinde “ilmu’t-tencim,” “ilmu ahkâmi’n-nücum,” Batı’da ise “astroloji,” Türkçe’de ise “müneccimlik,” “yıldız falı” gibi isimlerle anılan bir sistemdir. Bu sistem üzerine yazılan eserlere de “Yıldızname” adı verilir.

İnsanlar, çok eski zamanlardan beri Ay, Güneş ve yıldızların gizemini merak etmişlerdir. Bu gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini anlamak için uzun gözlemler ve incelemeler yapmışlardır. İnsanlık tarihinin derinliklerine inen bazı bulgular, bu ilginin ne kadar köklü olduğunu göstermektedir.

Örneğin, Mezopotamya’da yaşamış topluluklar, yıldızların dünya üzerinde etkili olduğuna inanırlardı. Tapınaklarını piramit şeklinde inşa etmeleri de bu inanışın bir yansımasıydı. Ayrıca, zaman kavramı da yıldızların gözlemlenmesiyle şekillendirilmiştir.

Orta Çağ döneminde, kilise çevrelerinde gökyüzü cisimlerinin insan vücudu ile ilişkilendirilmesi incelenmiş ve hatta bazı astrolojik uygulamalara onay verilmiştir. Ancak, bu konu bazı tartışmalara da neden olmuştur.

Eski Türkler de evreni dokuz sınıfa ayırmışlar ve yıldızlara tapmışlardır. Doğa olaylarının gök cisimlerinin konumlarına bağlı olduğuna inanmışlardır. Ancak, İslamiyet’in kabulüyle bu inanışlar tevhit ilkesi doğrultusunda değiştirilmiştir.

Ayrıca, Kuran-ı Kerim’de Güneş, Ay ve yıldızlardan bahsedilmekte ve hatta burçlardan da söz edilmektedir. Bu gök cisimleri, Allah’ın ilmi ve kudretinin birer göstergesi olarak anlatılmaktadır.

“Allah, O’dur ki yedi göğü yaratmış ve yeryüzüne de onun misli olanları. Emri arşın üstünde tecelli eder. İşleri, aranızda adâletle hükmeden Allah’ın ayetlerini düşünün.” (Sûre Ar-Rum, 30:27)

Abbasiler dönemine gelindiğinde, Yıldızname’nin tarihi tekrar gündeme gelmiştir. Hintçe’den tercüme edilen Yıldızname kitaplarının bu dönemde önem kazandığı bilinmektedir. Ayrıca, o dönemde tercüme edilen felsefe kitapları arasında, Yıldızname (ilm-î nücum) ile ilgili eserlerin de bulunduğu söylenmektedir.

Bu sayede Yıldızname, tekrar gelişmiş ve daha da yaygınlaşmıştır. Gelişirken, Müslüman astrologlar, Yıldızname’yi fal ve büyüden uzaklaştırmışlardır, çünkü bu iddialarla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Özellikle Cabir b. Hayyan ve Ebu Ma’şer el-Belhi gibi önemli isimler, Yıldızname’yi daha bilimsel bir yaklaşımla ele almışlardır.

Ayrıca, dünya çapında ünlü bir fen bilgini olan Benjamin Franklin, ABD’nin kuruluşunu 4 Temmuz 1776’da saat 16.50’de ilan etmiştir. Bu ilanın gerçekleştiği anda Güneş, Jüpiter’in, Mars, Alphecca’nın, Venüs, Tejat Posterior ve Jüpiter de Nepsula yıldızının üstüne geldi. Bu astrolojide parlak bir talih olarak kabul edilir, çünkü Jüpiter, ebedilik ve Mars, güç sembolleridir.

Osmanlılarda Yıldızname

Diğer birçok medeniyette olduğu gibi, İslam topluluklarında da özellikle idareciler arasında geleceği öğrenme merakı, hayat, ölüm, hayır-kötülük gibi konuları, hanedanlıkların sürelerini ve düşmanlarının durumlarını öğrenme isteği, müneccimlere duyulan güvenle ilişkilendirilmiş ve saraylarda danışman olarak görev yapmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 37 müneccimbaşı görev yapmıştır. Tophane’deki ünlü rasathanenin kurucusu Takiyyüddin ve Arapça tarih kitabı Câmiü’d-Düvel ile tanınan Ahmed Dede de müneccimbaşı unvanına sahiptiler. Ancak 1924 yılında son müneccimbaşı Hilmi Efendi ile bu önemli makam resmen sona erdi.

Müneccimbaşı ne iş yapar?

Müneccimbaşılar, saray ve devlet yöneticileri için takvimler, ezan vakitleri ve astronomik tablolar hazırlardı. 1800’lerin başından itibaren Jacques Cassini’nin zicirini temel almayı benimsemişlerdir. Zâyiçeler (zicirler), yıldızların hareketlerini gösteren dairesel cetvellerdi ve Yıldızname olarak da bilinirler.

Dini günler, hilal ayının doğumu ile başladığı ve bu ayların gözlenen hilal ile tespit edildiği kameri takvime göre belirlendiğinden, müneccimbaşının rolü oldukça önemliydi. Müneccimbaşılar kuyruklu yıldızların geçişleri, güneş ve ay tutulmaları gibi önemli astronomik olayları takip eder ve saraya bu konularda bilgi sunarlardı.

Namaz vakitlerini tespit eden muvakkıthane ve bazı rasathaneler neredeyse her şehirde bulunurdu ve bu kurumlar da müneccimbaşısına bağlıydı. XIX. yüzyılın ilk yarısında Nücum (Astronomi) Okulu kuruldu ve bu okul da müneccimbaşısına bağlıydı.

Müneccimbaşısını günümüzde ilgi çekici kılan şey, özellikle önemli olayların eşref saatlerini belirlemeleriydi. Tahta çıkma, savaşlar, doğumlar, düğünler, gemilerin denize indirilmesi, hasat zamanlarının başlaması, padişahın yazlık ve kışlık saraylarına gitmesi gibi birçok olayın eşref saatlerini müneccimbaşılar ve bazen yardımcıları belirlerdi.

Yıldızname’nin Özellikleri Nelerdir?

Havas ilmi, kapsam itibariyle oldukça geniş bir alana sahiptir ve Yıldızname bakımı da bu alan içinde yer alır. İslamiyet öncesi dönemlere kadar uzanan bu uygulama, insan merakı ve ilgisiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

Yıldıznameler, zamanla farklı kesimler tarafından kabul görmüş ve daha çekici hale getirilmek amacıyla hat, tezhip, minyatür gibi sanatlarla süslenmiştir.

Yıldızname’lerin yaygın kullanım biçimlerinden biri, kişinin doğduğu tarih ve saat, burcunun yanı sıra Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gibi gezegenlerle dört element (hava, su, toprak, ateş) ile ilgili verilere dayalı olarak gelecekle ilgili endişeleri ele alarak, hayır veya şer konusunda sonuçlara ulaşmaktır.

Diğer yaygın bir kullanım alanı ise iki kişinin burçlarının uyumunu belirlemektir. Bu sistem, uyumun test edilmesi gereken kişilerin adlarının harf sayılarının toplamı üzerinden burçların belirlenmesi ve daha sonra ilgili eserlere başvurularak gelecekle ilgili bilgilere ulaşma sürecini içerir.

Alberto Manguel, Merak içerisinde, “Soru yeterince güçlüyse, cevapların hiçbiri tamamıyla kâfi gelmez. Sorgulamaz bizi yükseltir.” Demiştir. Merak duygusu da insanlar için ucu bucağı olmayan bir labirent gibidir.

Günümüze kadar bu uygulamanın varlığını sürdürebilmesindeki en önemli etkenlerden biri, insanların hayatlarındaki olumsuzlukları önceden öğrenmek isteğidir. Bu, genellikle yaşanabilecek sorunlara karşı bir korunma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır.

Olumsuzluklara karşı önceden bilgi sahibi olma ve çözüm yolu arama isteği, bu uygulamanın yaygın bir şekilde kullanılmasının sebeplerindendir. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan Yıldızname uygulaması, hala en çok talep görenler arasında yer almaktadır.

Astroloji alanında işlenen Yıldızname hesaplamaları, diğer hesaplamalardan farklı bir yöntemle gerçekleştirilir. Temel amaç, kişinin kendi hayatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Ayrıca kişinin gelecekte nelerle karşılaşabileceği hakkında fikir edinmek isteyenlerin tercihi olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu işlemi gerçekleştirmek için uzman medyumlarla çalışmak önemlidir.

Özellikle Yıldızname bakımı konusunda uzmanlaşmış medyumların kapısını çalmak, daha doğru sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Aksi takdirde hayatınızla ilgili sorularınız yanlış bir şekilde yanıtlanabilir.

Dolandırıcılardan korunmak için, medyumların sahip olması gereken özellikleri göz önünde bulundurmalısınız. Gerçek medyumlar, insanların hayatlarına olumlu etkiler yapma amacıyla çalışırlar. Öncelikleri, insanların yaşamlarını iyileştirmektir.

Yıldızname’nin özellikleri incelendiğinde, bu yöntemin faldan farklı olduğu ve amaçlarının da farklı olduğu görülmektedir. Bu uygulama, kişiye özel olarak yapılır ve yalnızca gerçek medyumlar tarafından gerçekleştirilir.

Kadim bilgilere ve doğuştan gelen yeteneklere dayalıdır. Gerçek medyumlar, bu yetenekleri her geçen gün daha da geliştirirler.

Yıldızname Nasıl Bakılır?

Yıldız Düşüklüğü
Yıldızınızı yükseltin…

Yıldızname bakımı, temelde yıldızların konumuna dayanmaktadır, çünkü yıldızlar insanların doğum anlarında farklı pozisyonlarda bulunurlar. Yıldızname, kişinin doğduğu andan ölümüne kadar yaşamında meydana gelebilecek önemli olaylara dair bilgiler sunar.

Yıldızname, kişilerin kaderlerine dair analizler sunar. Bu nedenle insanlar, yaşadıkları olayların nedenlerini anlamak ve önlem almak için bu yönteme başvururlar. Yıldızname, kişinin finansal durumu, evlilik hayatı ve iş hayatı gibi konuları incelemek için kullanılır. İnsanlar, bu alanlarda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ve olası sorunları öğrenmek isteyebilirler.

Yıldızname bakımı yapılırken bilinmesi gereken bazı temel bilgiler vardır. Öncelikle, Yıldızname bakılacak kişinin doğum tarihi kesin olarak bilinmelidir. Doğru doğum tarihi olmadan Yıldızname bakmak zordur.

Ayrıca, doğum saatini bilmek de önemlidir. Doğum tarihi ve doğum saati, Yıldızname bakımının temel bilgilerindendir. Yıldızname, bu iki temel bilgiye dayalı olarak incelenir.

Yıldızname bakımını yapan uzman medyum, bu bilgileri kullanarak bir harita oluşturur. Bu harita, kişinin doğduğu saatte gökyüzündeki yıldızların konumunu gösterir.

Her yıldız harita üzerinde bir evresi temsil eder. Bu evreler, kişinin yaşamındaki farklı dönemleri sembolize eder. Ancak bu aşamadaki ayrıntılar, uzman medyumlar tarafından anlaşılır ve yorumlanır. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış bir bilgi gereklidir.

Ebced hesabı da kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atanır. Ardından kişinin anne ve baba adları Arap alfabesindeki harflerle yazılır ve bu harflere de sayı değerleri atanır. Bu sayılarla medyum, özel hesaplamalar yapar ve önemli bilgiler elde eder.

Bu bilgiler, yıldızların kişinin hayatındaki etkilerini açıklar. Medyumunuzun önerilerini dikkate alarak daha bilinçli ve iyi kararlar verebilirsiniz.

”Gökyüzündeki yıldızlar, umutların asla kaybolmadığını hatırlatır ve her gece yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu anlatır.”

Yıldızname Bakımı İçin Gerekli Olanlar Nelerdir?

Yıldızname bakımı sırasında dikkate alınması gereken bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle, Yıldızname konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Doğru bilgilere sahip olmak, bu sürece doğru bir bilinçle yaklaşmanızı sağlar.

Eğer bu konuda adımlar atmayı düşünüyorsanız, medyumlardan destek almanız önemlidir. Medyumlar, aynı zamanda astrolog olarak da bilinir ve size sağlıklı bir Yıldızname bakımı sunabilirler. Yıldızname konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu konuda yapılan araştırmalara da başvurabilirsiniz.

Ayrıca Yıldızname ile ilgili birçok kitap da mevcuttur. Örnek olarak, Caferi Sadık tarafından yazılan “Yıldızname” adlı bir eser bulunmaktadır ve Mustafa Varlı tarafından çevrildiği bilinmektedir.

Edgar Cayce’in ifadesiyle, “Hiçbir etki, bireyin iradesinden daha değerli veya büyük değildir. Kontrol etmeye çalışmak yerine, hataları ve başarısızlıkları kabul etmenin, üstesinden gelmenin veya hataları en aza indirmenin ve içsel erdemleri geliştirmenin bir yolu olarak astrolojik etkileri kullanın.”

Bu nedenle, kişinin kendini keşfetmesi ve kabul etmesi için Yıldızname önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu sürecin bir parçası olarak, Yıldızname bakımı için gerekli bazı bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Bu bilgiler şunlar olabilir:

 • Doğum Tarihi ve Saati: Yıldızname bakımı için kişinin doğum tarihi ve saati kesin olarak bilinmelidir. Doğum anındaki yıldızların konumu hesaplamalarda kullanılır.
 • Doğum Yeri: Doğum yeri de önemlidir çünkü coğrafi konum, Yıldızname hesaplamalarını etkileyebilir.
 • Anne ve Baba Bilgileri: Anne ve baba adları gibi aile bilgileri, özellikle Ebced hesaplamalarında kullanılabilir.

İnanç da Yıldızname bakımının bir parçasıdır. Danışanın bu yönteme inanması, daha derin ve anlamlı sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir. Honore de Balzac’ın dediği gibi, “Kuvvetli bir inanç, büyük işlerin başarılmasında önemlidir.”

Yıldızname bakımı yaptırmayı düşünüyorsanız, bu işin uzmanlarına danışmalısınız. Yıldızname okumalarını yapacak olan kişilerin ilmi bilgilere ve deneyime sahip olmaları çok önemlidir. Bu nedenle, Yıldızname bakımı için seçtiğiniz kişinin yetkin ve bilgili bir medyum veya astrolog olmasına dikkat etmelisiniz.

Sağlıklı bir Yıldızname bakımı için bize ulaşabilirsiniz. Biz, kadim bilgilere sahip bir ekip olarak, bu önemli konuda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

”Yıldızlar, hayatta yönlendirmeye ihtiyaç duyduğumuzda bize rehberlik eden ışık yüreklerdir.”

Yıldızname ile Neler Öğrenilir?

Yıldızname bakımı düşünenler, öncelikle gizli ilimlere hâkim ve işinin ehli olan medyumların yardımını aramalıdır. Yıldızname, kişinin adı üzerinden özel olarak hazırlanan bir analizdir ve her birey için benzersizdir. Bu nedenle başka bir kişinin Yıldıznamesi ile bir kişinin Yıldıznamesi aynı olamaz.

Yıldızname bakımı, kişinin ismi ve doğum tarihi gibi temel bilgileri kullanarak yapılır. Ayrıca Kuran ayetleri de hesaplamalarda önemli bir rol oynar. Bu süreçte doğru adımları atmak çok önemlidir.

İnanç ve dürüstlük, Yıldızname bakımının temel taşlarıdır. Danışanın bu yönteme inanması ve dürüst bir yaklaşım sergilemesi, daha doğru ve anlamlı sonuçların elde edilmesine katkı sağlar. Honore de Balzac’ın dediği gibi, “Kuvvetli bir inanç, büyük işlerin başarılmasında önemlidir.”

Yıldızname bakımı için bir medyuma başvurmadan önce dikkatli bir araştırma yapmalısınız. Doğru bilgilere ve deneyime sahip bir medyum seçmek, size daha kesin ve değerli sonuçlar sunacaktır.

Yıldızname, geleceği kesin olarak tahmin etme yöntemi değildir. Sadece olası senaryoları ve yaşamda karşılaşabileceğiniz potansiyel olayları incelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla, Yıldızname sonuçları kişisel kararlarınızı yönlendirmenize yardımcı olabilir, ancak geleceği garanti altına alamaz.

Yıldızname ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve yanlış bilinenleri düzeltmek isterseniz, size bu konuda daha fazla rehberlik etmeye hazırız.

Yıldızname de Neler Çıkar?

Yıldızname, genel olarak burçlar, yıldızlar, ebced hesabı, harf sayılarının anlamları ve bunlarla ilişkilendirilen fal ritüellerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

Yıldızname’de genellikle şu konular bulunur:

 • Yıldızların Durumları
 • Birbirleriyle Dost Olan Burçlar
 • Birbirleriyle Dost Olan ve Düşman Olan Burçlar
 • Yıldızlara Ait Buhurlar ve Madenler
 • Yıldızların İsimleri ve Açıklamaları (Güneş ile İlgili Olanlar, Ay ile İlgili Olanlar vb.)
 • Yıldızların İnsanlar Üzerindeki Etkileri
 • Burçların Ait Olduğu Yıldızlar ve İsimlerinin Açıklamaları
 • Burçların Doğduğu Yönler
 • Dört Unsurlar (Ateş, Su, Toprak, Hava) ve Dost ve Düşman Unsurlar
 • Yakınlaştıran Yıldızlar
 • Ebced Hesabı, Tanımı, Dizilişi, Yöntemi ve İlkeleri
 • Eced Kelimeleri ve Harfleri (Sekiz Kelime İçinde 28 Harf)
 • Eced Hesaplamalarındaki Sayılar
 • Ebced Hesabının Kullanıldığı Alanlar
 • Hastalıkların Nedenleri
 • Hasta Olan Kişilerin Önceki İsimlerinin Harf Analizleri ve Deva Yollarının Belirlenmesi
 • Yıllar, Aylar ve Günler İçin Ayarlanmış Dua, Zikirler ve Sureler
 • Günler, Aylar ve Yılların Özel Tanımları
 • Yıldızlar Dışındaki Gök Cisimlerinin Ayrıntıları
 • Erkek ve Kadınlara Ait Burçlar
 • Yıldızlar ve Cinsiyet Farklarının Fıtratları
 • Bazı Sure ve Ayetlerin Özel Anlamları (İhlas, Ayete’l Kürsi gibi)
 • Allah’ın İsimleri ve Sırları
 • Arap Alfabesi ve Ebced Hesabının İlkeleri
 • Arap Dilinin Ebcede Göre Kuralları
 • Evlilik Zamanı

Bu başlıklar, Yıldızname’nin genel konu alanlarını kapsar ve özellikle ebced hesabı, burçlar, yıldızlar ve bu geleneklerin nasıl uygulandığı üzerinde durur.

Yıldızname Günah mı?

Sevgili takipçilerim, Yıldızname ile ilgili günah mıdır sorusu oldukça yaygın bir şekilde sorulmaktadır. Yıldızname baktırmayı düşünen insanlar genellikle bu konuda karışık hissedebilirler, çünkü Yıldızname ile falı sıklıkla karıştırırlar. Ancak Yıldızname, fallardan çok farklı bir uygulamadır.

Detaylı bir inceleme sonucunda, Yıldızname’nin fala göre farklı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca Yıldızname, İslam inancına uygun bir uygulama olarak kabul edilir. Bu nedenle Yıldızname, Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen bir konudur ve Hadislerde, ünlü düşünürlerin sözlerinde sıkça yer alır. Birçok ünlü düşünür, Yıldızname ile ilgili kitaplar yazmıştır.

Yıldızname’nin bakılması sırasında, kişinin doğum anındaki göksel konumuna uygun ayetler ve dualar incelenir. Bu ayetler ve dualar, kişinin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm sunmak amacıyla kullanılır. Ancak asıl önemli olan, niyetinizin ne olduğudur. İslam inancına göre, “Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.”

Yani Yıldızname uygulamaları, sadece yaşanan sorunlara bir çözüm oluşturmayı amaçlar. Ruhsal ve psikolojik sorunların çözümü için bu uygulamalar Allah’tan yardım isteme amacı güder. Bu konuda, gerçek medyum hocalar, insanların sorunlarını gidermek için çalışırlar. Büyü, muska gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedeflerler ve psikolojik problemlere de çözüm sunarlar.

Ancak, medyum seçiminde dikkatli olunmalıdır. Sahte medyumlar insanları kötü niyetli amaçları için kandırabilirler. Bu nedenle uzman ve dürüst bir medyuma danışmak önemlidir.

Biz, uzman medyumlar olarak çalışmalarımızı İslami ilkelere dayandırırız ve insanların hayrına çalışmayı amaçlarız. Medyumluk yetenekleri doğuştan gelir ve kökenleri kadim bilgilere dayanır. Bu nedenle insanların, medyum seçiminde dikkatli olmalarını ve sahte medyumlar konusunda uyanık olmalarını öneriyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız ve çalışmalarımızı dürüstlük ve uzmanlıkla gerçekleştiririz.

Yıldız Yükseltme
Yalnız mı Hissediyorsun?

Yıldızname Bak

Yıldızname işlemi sırasında bazı ilimlerden destek alınmaktadır. Özellikle havas ilmi, cifir ve ebced hesabı bu süreçte büyük bir öneme sahiptir. Bu ilimler, Yıldızname’nin temel taşlarıdır ve medyumlar bu ilimlere hakim olmalıdır. Gerçek bir medyum, Yıldızname bakımı için gereken tüm ilimlere ileri düzeyde hakimdir. Dolayısıyla medyum seçerken ilim bilgisine dikkat etmek önemlidir.

Yıldızname işlemine başlamadan önce özel dualar edilir ve işlemlerin sonunda da dua edilmesi geleneğine önem verilir. Bu dualar, insanların olumsuz etkilerden korunmasına ve doğru yolları takip etmelerine yardımcı olur. İşlemler sırasında doğru bilgilerin kullanılması da son derece kritiktir.

Yıldızname işlemi, belirli olayların ele alındığı bir süreçtir ve bu olaylar üzerinden yorumlar yapılır. Bu aşamada asıl amaç, kötü olayların çözümlenmesi ve yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmasıdır. Bu, insanların olumlu adımlar atmasına ve kötü olaylardan korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca Yıldızname’nin metafizikle de bağlantılı olduğu düşünülmektedir, çünkü insanların yaşamlarına ışık tutabilir ve aydınlatıcı bilgi sunabilir.

‘Yıldızlarla dolu gökyüzünü seyrederken, insanın içindeki ışığı fark etmesi gerekir. Hayat, kendi yıldızınızı parlatabileceğiniz bir sahnedir. Yıldızlar insanlara yön gösterir, ama gerçek mutluluk ve başarı, kendi içsel parıltınızı bulduğunuzda gerçekleşir. Unutmayın, sizin içindeki yıldız, tüm dünyayı aydınlatmaya yetecek kadar parlaktır.”

Kuran’dan Yıldızname Bak

Kur’an’dan Yıldızname bakma işlemi uzman medyumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan biridir. Çünkü gerçek medyumlar, çalışmaları sırasında Allah’ın sözlerinden destek alırlar. Ayetler ve hadisler, onlar için bir rehberdir. Özellikle bu çalışmaların insanların hayrına olması amaçlanır ve İslam’a uygun bir şekilde yürütülürler.

Kur’an-ı Kerim’de Yıldızname bakma işlemine atıfta bulunulmuş ve bu tür çalışmaların İslam’a uygunluğu vurgulanmıştır. Ancak bu işlemler, gerçek medyumlar tarafından uygun bir şekilde yürütülmelidir.

Nahl Suresi, 16. ayet: Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

Gerçek medyumlar, bu alanda uzmanlaşmış kişilerdir ve ilgili ilimlere hâkimdirler. Yıldızname bakma işlemi sırasında ayetler ve dualar kullanılır ve bu dualar, insanların sorunlarına çözüm oluşturmayı amaçlar. Ancak bu tür çalışmaların kötüye kullanılmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Gerçek medyumlar, bilgilerini insanlığın iyiliği için kullanır ve sahtekar medyumlar ile ayrım yapmak önemlidir. Sahtekar medyumlar, insanların sorunları üzerinden maddi çıkar sağlamaya çalışabilirler.

Yıldızname bakımı, insanların hayatlarını ruhsal açıdan daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve sorunlarını çözebilmeleri için bir araçtır. Bu tür işlemleri gerçekleştiren medyumların dürüstlüğünden ve uzmanlığından emin olunmalıdır. Yıldızname bakma işlemi gerçek medyumlar tarafından doğru bir şekilde yapılır ve insanların hayatlarına olumlu katkı sağlar. Bu tür konularda bilgi sahibi olmak ve güvenilir kaynaklardan destek almak önemlidir.

Andolsun ki, gökyüzünde burçlar kıldık ve onu bakıp seyredenler için süsledik. (15/Hicr 16)

Yıldızname Hesaplama

Bahsettiğiniz işlemler için doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Doğum tarihi ve doğum saati gibi bilgiler işlemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için gereklidir. Ancak bu bilgilere sahip değilseniz, ebced hesabı gibi yöntemlerle bazı bilgilere ulaşmak mümkün olabilir. Ayrıca, Modern Astroloji ile doğum zamanı saptama çalışmaları da yapılabilir.

Gerçek doğum bilgilerinizi bildiğiniz takdirde, bu bilgiler işlemlerin daha kesin sonuçlar vermesine yardımcı olur. Ebced hesabı, Arapça hesaplama yöntemleri kullanılarak kişinin işlem yapma burcunu belirlemek için kullanılır. Eğer burcunuzu bilmiyorsanız, ebced hesabı ile burcunuzu öğrenmek mümkün olabilir.

Yıldızname işlemi, kişinin yaşamıyla ilgili gelecekte karşılaşabileceği olayları değil, yaşadığı problemleri ve sorunları ele almaktadır. Bu işlem, insanların yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı amaçlar ve daha çok iyileştirmeye yönelik çalışmalar içerir. Yıldızname ile kesin bilgiler vermek mümkün değildir ve geleceği tahmin etmek amacıyla kullanılmaz.

İmam Caferi Sadık’ın Yıldızname’nin ilk çıkış noktası olarak gösterilmesi, bu uygulamanın köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir. Ancak bu tür işlemler için uzmanlığın önemli olduğunu unutmamak gerekir. Doğru bilgilere sahip olmak ve gerçek medyumlarla çalışmak, bu tür işlemlerin daha etkili olmasını sağlar.

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelip gitmesinde, insanlar için öğütler (ibretler) vardır. Onlar, Allah’ın ayetlerini işte böyle düşünüp öğüt alırlar.” (Ali İmran Suresi, 190)

Yıldızname hesaplama uygulaması, kişilerin doğum tarihleri, doğum saatleri ve isimleri gibi bilgileri kullanarak yıldızların konumlarına dayalı olarak detaylı bir inceleme yapmayı amaçlar. Bu inceleme sonucunda kişilerin yaşamları, karakteristik özellikleri ve gelecekleri hakkında yorumlar ve analizler yapılır.

Yıldızname, insanların yaşadığı problemlerden korunmalarına yardımcı olabilir ve yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmelerine katkı sağlayabilir. Dualar, zikirler ve sureler gibi manevi uygulamalar da bu sürecin bir parçasıdır ve insanların ruhsal sorunlarını çözme konusunda yardımcıdır. Bu nedenle Yıldızname, manevi ve ruhsal sorunların çözümünde etkili bir araç olarak kabul edilir.

Yıldız Düşüklüğü

Halk arasında, her insanın gökyüzünde bir yıldızının olduğuna ve işlerin rast gitmediği kişinin yıldızının düşük olduğuna dair yaygın bir inanç bulunur. Ünlü şarkıcı Hacı Arif Bey’in şarkısında da geçen “Ahter,” yıldız anlamına gelir. Mizaca uymayan bir kişi için “yıldızı barışmamak” tabiri kullanılır.

Yıldız düşüklüğü terimi, şanssız veya talihsiz anlamında kullanılır ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde böyle tanımlanır.

Yıldız düşüklüğü inancına göre, kişi negatif frekanslar, nazar ve diğer olumsuz etkilerle çevrelenir, bu durum kişinin talihsiz olaylarla karşılaşmasına yol açar. Kişinin iş, aşk, rızık, kısmet gibi tüm alanlarını etkileyebilen bu inanç, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Yıldız düşüklüğü yaşayan kişiler, zamanla ağır depresyonlar ve bıkkınlıklar yaşayabilirler. Ayrıca belirsiz ağrılar ve sızılarla mücadele edebilirler. Yıldız düşüklüğüne sahip kişilerin enerji seviyeleri de düşebilir ve çevrelerindeki negatif enerjilere karşı daha savunmasız hale gelebilirler.

Yıldız düşüklüğünün etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İnsanlar yaşadıkları olaylara farklı oranlarda tepki verirler ve enerji seviyeleri değişebilir. Ancak yıldız düşüklüğü inancı, bilimsel bir temele dayanmamaktadır ve tıbbi veya psikolojik destek arayan kişilerin sorunlarının temel nedenini anlamalarına yardımcı olmaz. Dolayısıyla, olumsuz yaşam olaylarına veya sağlık sorunlarına neden olarak kabul edilmemelidir. Yıldız Düşüklüğü ile ilgili olan yazımızı okuyarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Belirtiler kişiden kişiye değişebilir, ancak belirtiler yıldız düşüklüğünün potansiyel göstergeleri olarak kabul edilir. Peki sizde yıldız düşüklüğü var mı? Gelin beraber inceleyelim.

Bu belirtiler sizde var mı?

 • Yıldız düşüklüğü yaşayan kişiler, sık sık kendilerini yorgun hissederler. Sürekli olarak geçmeyen bir halsizlikleri vardır. Bu halsizlik genellikle açıklanamayan ağrılarla birleşebilir. Bu ağrılar genellikle kişi tarafından anlamlandırılamaz ve tıbbi bir nedeni olmayabilir. Yıldız düşüklüğü yaşayan kişilerin bu tür ağrıları sıkça deneyimlemesi yaygındır.
 • Yıldız düşüklüğü yaşayanlar, kendilerini neden sürekli halsiz hissettiklerini anlayamayabilirler. Sağlık sorunlarına bağlı olmadan, enerji eksikliği ve isteksizlik hissi yaşayabilirler. Bu durum, sosyal ve iş hayatlarını olumsuz etkileyebilir.
 • Bu kişiler ayrıca kendilerini neden halsiz hissettiklerini açıklayamazlar. Kendilerini suçlayabilirler ve sürekli bir suçluluk duygusu yaşayabilirler. Kendi yeteneklerine ve değerlerine olan güvenleri azalabilir ve genellikle kendilerini olumsuz bir şekilde eleştirirler.
 • Yıldız düşüklüğü yaşayan kişiler genellikle gergin ve sabırsız hissederler. Küçük şeyler bile onları kolayca etkileyebilir ve bu, kararlar almalarını zorlaştırabilir.
 • Bu durum, kişilerin sürekli olarak kendilerine kızgın hissetmelerine neden olabilir. Öfke, ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve kişiler arası iletişimi zorlaştırabilir.
 • Yıldız düşüklüğü yaşayan kişiler, olumlu şeylere odaklanmakta zorlanabilirler. Genellikle kendilerini olumsuzluklara kaptırmaya başlarlar ve olumsuz sonuçları düşünme eğilimindedirler.

Sonuç olarak, ait olmama hissi yıldız düşüklüğünün bir sonucu olabilir. Kişiler, kendilerini çevrelerine ait hissetmezler ve genellikle yalnız hissederler.

Yıldız Düşüklüğü Nedir?

Bilindiği üzere her insan doğumundan itibaren kendi yıldızı vardır. Bu ana yıldızla birlikte yaşamın her alanını etkisi ve özelliği altına alan yıldızlar vardır. Genel bir yıldız düşüklüğü olmakla birlikte hayatın farklı alanlarından birinde de düşüklük olabilir.

Astrolojide var olan 12 ev aynı zamanda 7 ana yıldızla yönetilir ve bu 7 yıldız hayatın farklı alanlarını temsil eder. Ancak aynı zamanda bazı dış etkenlerde hayatı olumsuz etkiler ve yıldız düşüklüğü gibi belirtiler gösterirler. Bu dış etkenler olarak da büyü, nazar, negatif enerji gibi birçok seçenek sayılabilmektedir.

Eğer cin musallatı gibi durumlar da varsa, bu kişinin yıldızının ciddi oranda etkilenmesine neden olmaktadır. Kişinin yaşamdan tat alması çok daha zor bir hal alır. Sürekli olarak olumsuzluklar yaşanmaya başlanır. Yıldızname işlemleri ile yıldız düşüklüğünün önüne geçilmektedir. Bu yüzden Yıldızname için bir çeşit tedavi demek de doğru olacaktır.

Yıldız düşüklüğü için yapılacak en doğru işlem Yıldızname bakımı olarak bilinmektedir. Elbette Yıldızname bakımı uzman, tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Yıldız düşüklüğü sırasında ortaya çıkan bazı belirtiler de bulunmaktadır.

”Hz. İbn Mes’ud (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Güneş ve ay (ayın) tutulması Allah’ın ayetlerindendir. Kullarını korkutmak için birer âyettir. Allah’ın ayetlerini görürseniz hemen namaza durun ve dua edin.” (Buhari)”

Bu belirtilerden söz edecek olur isek öncelikli olarak kişide yoğun bir uyku düzensizliği ortaya çıkar. Uykuyla ilgili problemlerin yaşandığını görmek mümkündür. Ayrıca yıldızı düşen kişi sık olarak esner. Esnemeyle beraber olarak gözde ağrı oluşmaktadır. Bu öne çıkan belirtilerden biri olarak bilinir. Baş ağrısı ve vücudu saran bir halsizlik hali de görülmektedir.

Yıldız düşüklüğü yaşayan kişilerin, ortada bir neden yokken ilişkileri sonlanmaktadır. Ya da kişinin yeni bir ilişkiye başlaması zordur. Bu yüzden bir türlü bir ilişkiye başlayamadığı görülmektedir. Kişi nasıl bir topluluğa girerse girsin orada istenmemektedir. İnsanlara ve topluluklara uyum sağlamak konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Sorunların bir yerde bitmesi gerekirken sürekli olarak yeni sorunlar ortaya çıkar. Kişilerin yaşamla ilgili üst üste gelen problemlerinin olduğu görülmektedir. Bu da aslında insanların canını sıkan durumlardan biri olarak görülmektedir.

Yıldız düşüklüğü ile savaşan insanların aileleri ile araları da açılmaktadır. Ortadan bir neden yokken iş, arkadaş ortamlarında sorunlar meydana gelmektedir. Kişi genel olarak yalnızlıkla sınanmaktadır. Sürekli, her kapıdan bir soğuma hissetmektedir. Yıldızname bakımı yaparak kişide yıldız düşüklüğü var mı yok mu öğrenilmektedir. Bu sayede siz de kendinize doğru tedavi yolunu çizmiş olursunuz. Yaşadığınız tüm bu problemlerden kurtulabilir ve kendinizi çok daha rahat bir yaşam içerisinde bulabilirsiniz. Yıldız Düşüklüğü yazımızda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yıldız Neden Düşer?

Yıldız düşmesi, kişinin negatif enerjilerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Sürekli olarak olumsuz şeyler yaşamasının da temel sebebi olarak bilinmektedir.

Bu gibi problemler ortaya çıktığından ötürü de birçok kişi yıldız düşüklüğü neden olur merak etmektedir. Peki siz yıldız neden düşer biliyor musunuz?

Yıldız düşmesinin nedenleri arasında kişinin manevi kalkanının güçlü olmaması yer almaktadır. Yani manevi kalkanınız yeteri kadar güçlü olmazsa o zaman yıldız düşmesi ile karşı karşıya kalırsınız.

Kişi manevi kalkanının delinmiş olması, silinmesi gibi durumlarda yıldız düşmesi belirtilerini yaşamaktadır. Bu da büyük çoğunlukla kişilerin rahatsızlık duymasına neden olan adımlar olarak bilinmektedir. İnsanların kendi yaşamlarında var olan problemlerle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.

Kişide yıldız düşmesinin olması, negatif enerjilerin çok kolay bir şekilde etki etmesine neden olmaktadır. Birden fazla belirtiyle beraber karşınıza çıktığını söylemek de mümkündür.

Kişi kendi aurasını kuvvetlendirmek istediği zaman da yıldız düşmesi için çare olan yollar başvurmalıdır. Diğer türlü yıldız düşmesi telafi edilmediğinde kişi manevi gücünü kaybetmektedir. Sürekli olarak olumsuzluklarla karşılaşma durumu söz konusudur.

Yıldız düşüklüğünün nedenleri ve yıldız neden düşer sorusu astroloji ile bağlantılı olduğu gibi havas ilmiyle de bağlantılıdır. Yani havas ilmi de yıldız düşmesinin açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Bilindiği üzere dünya üzerinde yaşayan hemen her varlık elementlerden oluşmaktadır.

İnsanlar da elementlerden oluşmuşlardır. Bundan ötürü insan bedeninde elektriksel hareketler mevcuttur. İnsan sürekli olarak canlı ve cansız varlıklarla temas halindedir. Bu da etkileşimin sürekli olarak devam etmesi anlamına gelmektedir.

Yaşam boyunca insanlar, canlı ve cansız varlıkları etkiler ve etkilenirler. Tüm bunlarla beraber yıldız düşmesine sebep olarak çakralarla ilgili olan sorunlar gösterilir.

Kişinin bedenindeki enerji tıkanıklıkları yıldız düşmesinin temel sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Diğer yandan kişide nazar varsa o zaman da yıldızının düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Biri size büyü yaptıysa o zaman büyüden kaynaklı olarak yıldızınız düşer. Aynı zamanda büyünün sizin atalarınızdan birine yapılmış olması bile yıldızını etkileyecek durumdadır.

Doğum tarihinize bağlı olarak farklı nedenler de yıldız düşüklüğünün nedenleri olarak sıralanabilmektedir.

”Yıldızların ışığında kaybolma, kendi ışığını yak.”

Yıldız Yükseltme

Yıldız yükseltme, havas ilmi içinde önemli bir konu olarak ele alınır. Havas ilmi, yıldızlar dahil olmak üzere birçok konuyu içerir. Yıldızların düşüşünün neden olduğunu anlamak için bazı belirtilere dikkat etmek önemlidir. Eğer bu belirtiler uzun süreli ve sürekli bir şekilde devam ediyorsa, yıldız düşüklüğü olduğunu düşünmek mantıklı olabilir.

Yıldız yükseltme yöntemleri birçok farklı şekilde uygulanabilir. Yıldızname çalışmaları, yıldızı yükseltmenin en yaygın yollarından biridir. Bu çalışmalarla yıldızınızın düşüşüne neden olan faktörler üzerine çalışabilir ve bu olumsuz etkileri hafifletebilirsiniz.

Bunun dışında, dinî inançlar da yıldız yükseltme sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Dini ibadetlerinizi düzenli olarak yerine getirmek ve manevi bir kalkan oluşturmak, negatif enerjilerden korunmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi dine daha fazla adamanız, bu olumsuzluklara karşı koruyucu bir etki yaratabilir.

Günahlarınızın arttığını düşünüyorsanız, günahlardan kaçınmak ve daha ahlaki bir yaşam sürmek de yıldızınızı yükseltmeye yardımcı olabilir.

“Gökte yedi kat var ve orada O’nun mülküdür. Rahmân’ın sözünden başka bir söz işitmezsiniz.” (Müminun Suresi, 23:86)

Yıldız yükseltme sürecinde dualar ve zikirler önemli bir rol oynar. Bu süreçte medyum hocaların yardımını almanız gerekebilir, çünkü gerçek medyumlar, Allah’ın izniyle çalışmalarını sürdürürler. Yıldız yükseltme işlemlerinde dualar ve zikirler sıkça kullanılır.

Yıldız yükseltme yöntemleri çeşitlilik gösterse de, gerçek ve deneyimli medyumların desteği önemlidir. Havas ilmine hakim olan medyumlar, kadim bilgileri doğru bir şekilde kullanabilen ve size gerçek destek sağlayabilecek kişilerdir. İyilik getirecek çalışmalarla yıldızınızı yükseltmek mümkün olabilir. Bu nedenle doğru bir medyum seçimi yapmak önemlidir.Daha detaylı bilgi için yıldız yükseltme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yıldız Yükseltme Duası

İslam dininde dua, öncelikli bir ibadet şekli ve Allah’a yakınlaşmanın bir yolu olarak kabul edilir. Duaya başvurarak Allah’tan yardım, koruma ve hidayet istenir. Ayrıca dua, insanların ruhsal ihtiyaçlarını ifade etmelerine ve iç huzura kavuşmalarına da yardımcı olabilir. İslam dininde dua, birçok farklı konuda yapılabileceği gibi, kişinin yıldızını yükseltmek veya korumak amacıyla da yapılabilir.

Yıldızların düşmesi veya enerji eksikliği gibi inançlara sahip olan insanlar, dualarla bu durumları düzeltebileceklerine inanırlar. Bu nedenle, yıldız yükseltme amacıyla okunan dualar önemli bir rol oynar. Felak ve Nas sureleri gibi kısa sureler, koruma ve negatif etkilerden arınma amacıyla sıklıkla okunan dualardır.

Felak Suresi: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. O’nun yarattığı her şeyin kötülüğünden. Gecenin karanlığı çöktüğünde ortaya çıkan kötülüklerden. Büyücülerin düğümlerinin ve büyülerinin kötülüklerinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin kötülüklerinden.”

Nas Suresi: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: İnsanların Rabbine sığınıyorum, İnsanların hükümdarına sığınıyorum, İnsanların ilahına sığınıyorum, Sinsi vesvese verenin kötülüklerinden. O ki, insanların kalplerine vesveseler fısıldar. Cinlerden ve insanlardan gelen kötülüklerden.”

Her iki sure de insanların ve cinlerin kötü niyetli etkilerinden korunmak için Allah’a sığınma amacını taşır. İslam inancına göre bu sureler, kötülüklerden korunma ve Allah’ın yardımını dileme amacıyla okunur. Bu surelerin okunması, inananlar arasında yaygın bir uygulamadır ve koruyucu bir önlem olarak kabul edilir.

Ancak dua sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Duanın Arapça okunuşuna dikkat etmek, duanın etkili olabilmesi için önemlidir. Ayrıca dua öncesinde abdest almak da önerilen bir uygulamadır, çünkü abdest, duanın kabul edilmesine yardımcı olabilir.

Niyaz okuması ve niyet etmek de önemlidir. Dua ederken samimi bir niyetle ve kalpten yapılan dua, etkili olabilir. Dua okunduktan sonra inançla beklemek ve dua edilen konunun hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inanmak da önemlidir.

Yıldız yükseltme çalışmaları sırasında, uzman bir medyumdan yardım almak da çok faydalı olabilir. Medyumlar, bu tür çalışmaları yönlendirebilir ve etkili duaların seçiminde rehberlik edebilirler. Ancak her durumda, kişinin inancı ve samimiyeti, duaların etkili olmasında büyük bir rol oynar. Duayı bir ibadet ve yakarış olarak kabul etmek, daha olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Tabii ki en kesin ve net çözümler için bizden yardım alabilirsiniz. Çözümü uzakta aramayın. Yanlış bilgiler hayatınızı karartabilir!

Yıldızname Bakan Hocalar

Yıldızname, geleneksel bir kehanet yöntemi olarak bilinir ve özellikle İslam kültüründe yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Ancak yıldızname bakmak, herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu özel yetenek, güçlü bir medyumun sahip olduğu bir yetenektir.

Ancak yıldızname bakma, sıradan bir astroloji okuması değildir. Yıldıznameyi doğru bir şekilde yorumlamak, derin bir astrolojik bilgi, islami bilgi, sembollerin anlamını anlama yeteneği ve sezgisel yetenek gerektirir. Her sembolün, her harfin ve her kombinasyonun özel bir anlamı vardır ve bu anlamların doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.

Yıldızname bakabilen hocalar, yıllar süren eğitim ve pratiğin ardından bu yeteneği kazanırlar. Özellikle İslam dünyasında yıldızname bakma, büyük saygı gören ve talep gören bir hizmettir. Ancak her hoca yıldızname bakma yeteneğine sahip değildir. Bu özel yetenek sadece seçkin medyumlar arasında bulunur.

Yıldızname bakma işlemi, kişinin geleceğini daha iyi anlamak, olası zorlukları öngörmek ve olumlu fırsatları değerlendirmek için kullanılır. Ancak bu hizmetten yararlanmak isteyenler, gerçekten yetenekli bir hoca bulmaları gerektiğini bilmelidir. İşin uzmanları, yıldızname bakmanın ötesinde spiritüel bir rehberlik sağlarlar ve insanların yaşamlarını aydınlatırlar. Bu nedenle, yıldızname bakabilen hocaları dikkatle seçmek önemlidir.

Bu konuda gönül rahatlığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Yıldızname Baktıranların Yorumları

Tabii ki her danışanda olduğu gibi aklınıza takılan sorular olabilir. Şüpheleriniz olabilir. Bu şüpheleri gidermek, aklınıza takılan soruları cevaplamak için burdayız. Dilerseniz bir danışanımızın bize yazdığı yazıyı okuyabilirsiniz. Böylece bize ulaşma konusunda daha net fikirler edinebilirsiniz.

“Yıldızname baktırmak , hayatımdaki aksilikler ve çok mutsuz hissetmemden dolayı aklımda uzun süredir olan bir fikirdi ve sonunda sizinle iletişime geçtim. İşte o an, hayatımın dönüm noktası oldu. Aldığım sonuçtan o kadar memnun kaldım ki, anlatmaya başlamadan önce size söyleyeyim ki, gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Sizi herkese tavsiye ediyorum. Resmen hayatımı değiştirdiniz. Bana özel yaptığınız analizler ile neye ihtiyacım olduğunu buldunuz. Çok teşekkür ederim Allah sizden razı olsun.

Yıldızname Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yıldızname İle İlgili sık sorulan sorular

 • Yıldızname Ne İşe Yarar?

  Yıldızname, bireylerin doğum tarihi, ismi ve karakteristik özellikleri temel alarak yapılan bir inceleme yöntemidir. Bu yöntem, kişinin hayat yolculuğu hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Genellikle fal bakma yöntemleriyle karıştırılan Yıldızname, gelecekle ilgili kesin bilgiler vermekten ziyade, daha çok geçmiş ve şimdiki zamanla ilgilenir. Yıldızname, elde bulunan verileri kullanarak, kişinin yaşamıyla ilgili çözümlemeler sunar. Bu nedenle, falın aksine, insan hayatındaki mevcut durumların anlaşılması ve değerlendirilmesi konularına odaklanır. Yıldızname, bireyin geçmişinden gelen etkileri ve şu anki durumunu ele alarak, gelecekteki olası gelişmeler hakkında ipuçları sağlamaktadır.

 • Yıldız Düşüklüğü Gerçek Mi?

  Birçok kişi, yıldız düşüklüğünün gerçek olup olmadığını merak etmektedir, özellikle bu konuyla ilgisi olmayanlar için bu kavram oldukça garip gelebilir. Ancak, yıldız düşüklüğü gerçektir ve insanların yaşadıkları olumsuzlukların birçoğu bu durumla ilişkilendirilmektedir. Yıldız düşüklüğü, bireyin enerji seviyesinin düşük olduğu, olumsuz etkilere daha açık olduğu bir durumu ifade eder.

  Yıldız düşmesi durumunda, bu durumun farkında olunması önemlidir. Ancak, bu konuda destek almak için uzman medyumlara başvurmak da önemli bir adımdır. Uzman medyumlar, yıldız düşüklüğüyle başa çıkma konusunda rehberlik edebilir ve olumlu enerjiyi yeniden kazanma sürecine yardımcı olabilirler. Bu, bireyin yaşam kalitesini artırmak ve olumlu bir yönde değişiklik yapmak için atılabilecek adımlardan biridir.

  Ancak, bu tür konularda dikkatli olmak ve bilimsel gerçeklere dayalı çözümler aramak her zaman önemlidir. Spiritüel ve metafizik konularda yardım almak istiyorsanız, güvenilir ve etik medyumları tercih etmek, kritik bir tutum benimsemek önemlidir.

 • Yıldızın Yüksek Olması Ne Anlama Gelir?

  Yüksek yıldız enerjisi, olumlu etkileri çevrenize çekme potansiyeline sahiptir. Hayatınızdaki olumlu gelişmeler ve güzelliklerle karşılaşma olasılığını artırabilir. Ancak, yüksek yıldız enerjisine rağmen negatif etkilerle karşılaşırsanız, gerginlik ve öfke duygularınızın artma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, periyodik yıldız bakımı, pozitif enerjinizi korumak için önemlidir.

 • Yıldız Düşmesi Öldürür Mü?

  Yıldız düşüklüğü, genel olarak insanları olumsuz etkileyebilen bir durumdur, yaşam kalitesini düşürebilir. Bu durum, çevrenizde kötü enerjilerin artmasına ve genel olarak mutsuzluğa yol açabilir. Bazı inançlara göre, yıldız düşüklüğü ölümcül olabilir; benzer şekilde, nazardan kaynaklandığı düşünülen olumsuz enerjilerin bu durumu etkileyebileceği ifade edilmektedir. Ancak, bu tür inançlar genellikle kişisel ve kültürel inançlara dayanmakta olup bilimsel bir temeli bulunmamaktadır. İnsanların yaşamını kaybetmeleri genellikle daha karmaşık sebeplere dayanmaktadır.

 • Yıldızname Geleceği Söyler Mi?

  Yıldızname, günümüzde bilimsel hesaplamalarla çeşitli değerler elde etmemizi sağlayan bir yöntemdir. Ancak, bu elde edilen değerler gelecekten bilgi vermez. Geleceği bilmek, yalnızca Allah’a aittir ve bu tür bilgilerin kesinliği hakkında herhangi bir bilimsel dayanak bulunmamaktadır. Yıldızname, genellikle geçmiş ve şimdiki zamanla ilgilenir, insanların karşılaştığı problemleri çözme konusunda rehberlik edebilir.

 • Yıldız Düşüklüğü İnsanı Nasıl Etkiler?

  Yıldız düşüklüğü yaşayan insanlar, hayatlarında belirgin değişikliklerle karşılaşabilirler. Bu durum genellikle sürekli bir mutsuzluk hissi, düşük enerji seviyeleri ve sürekli halsizlik olarak kendini gösterebilir. Yorgun hissetmek, dinlenmeye rağmen enerji seviyelerinin düşük kalması da sıkça yaşanan belirtiler arasındadır. Ayrıca, çevrelerinde negatif enerjileri daha fazla toplama eğiliminde olabilirler, bu da işlerin aksamasına ve günlük yaşamla uyum sağlamakta zorlanmalarına neden olabilir. Bu durumu dengelemek ve pozitif enerjiyi artırmak adına kişisel bakım ve enerji dengeleme yöntemlerine başvurmak faydalı olabilir.

 • Kimler Yıldızname Bakabilir?

  Yıldızname bakımı için, bir kişinin uzman medyum olması gereklidir ve bu alanda tecrübe sahibi olması önem taşır. Yıldızname bakımı için gizli ilimler ve havas ilmi gibi bilgiler gereklidir. Aynı zamanda, kadim bilgilere sahip olan medyumlar, bu konuda yardımcı olabilirler. Medyum olmanın sadece iddia edilerek değil, köklerden gelen yeteneklerle kazanılabilen bir durum olduğu vurgulanmalıdır. Uzman medyumlar, Yıldızname gibi geleneksel metotları kullanarak kişilere rehberlik edebilirler. Bu tür uygulamalara olan inançlar kişisel ve kültürel tercihlere dayanır.

Yıldız Düşüklüğü Testi

/
Yıldızname bakımı nasıl yapılır? insan zihninin sınırlarını zorlayan çok kuvvetli bir olgudur. Yani insanların kafasında Yıldızname bakımıyla alakalı birçok soru işareti bulunuyor. Biz de metafiziği ön planda tutarak bu soru işaretlerini gidermeye çalıştık. O halde tüm uzmanlığımızla birlikte verdiğimiz bu harika cevapları okumaya var mısınız?
Start Quiz
Nedensiz ağrılarınız oluyor mu Kendinizi sürekli halsiz mi hissediyorsunuz
Uyku düzensizliği yaşıyor musunuz Uykuya dalmak ve uykuda kalmak sizin için zor mu
Çok küçük şeylerden sinirleniyor ve yersiz bir şekilde öfkeleniyor musunuz
Çevrenizdeki her şey olumsuz mu gidiyor Çabalamanıza rağmen olumsuz sonuçlar mı alıyorsunuz
Sürekli esniyor musunuz Nedensiz göz ağrınız oluyor mu
Kötü giden her şeyden kendinizi mi sorumlu tutuyorsunuz Sizce başınıza gelenlerin sorumlusu siz misiniz
Kendi hayatınıza ait hissediyor musunuz
İş ve özel hayatınızda her şey yolunda mı Mutlu musunuz
Önceden severek yaptığınız şeylerden zevk alabiliyor musunuz
Yeni ilişkilere başlayabiliyor musunuz İnsanlarla iletişiminiz iyi mi
Check Answers

Bize Ulaşın

Bu konularda yardıma ihtiyacınız varsa Bakım ve Analizler sayfamıza göz atabilirsiniz. Uygun gördüğünüz Bakım Formu’nu doldurduğunuzda bakımınız yapılır ve size geri dönülür. Bakımdan sonra ise, çıkan sonuca göre manevi anlamda yardım alabilir ve sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Metafiziksel tüm alanlarda, Astroloji, Tarot, Yıldızname gibi konular ve çeşitli büyüler hakkında sorularınıza cevap bulmak için Rafael Zakra’na Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz.

Astroloji ve Tarot Analizleri, Yıldızname Bakımı, Gideni Geri Getirme, Aşk Büyüsü gibi çeşitli büyüler hakkında da alanında uzman ünlü Medyum- Metafizik Uzmanı Rafael Zakra’na Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz.

Medyum Rafael Zakra sayesinde hayata ve yaşama dair tüm sorunlarınızı kökten bir şekilde çözeceğinizden emin olunuz. Yılların verdiği bilgi birikimi ve Tecrübesi ile gerekli yardımı en iyi şekilde alacaksınız. İnşallah.

 

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin